Gå till huvudinnehåll Skip to complementary content

If..then..elseif..else..end if

Kontrollsatsen if..then är en skriptvalskonstruktion som gör att skriptexekveringen slår in på olika vägar beroende på ett eller flera logiska villkor.

Kontrollsatser används normalt för att kontrollera skriptexekveringens flöde. I ett diagramuttryck använder du villkorsfunktionen if istället. Mer information finns i if - skript- och diagramfunktion.

Syntax:  

If  condition then

  [ statements ]

{ elseif condition then

  [ statements ] }

[ else

  [ statements ] ]

end if

 

Eftersom if..then-satsen är en kontrollsats, och som sådan slutar med ett semikolon eller radslut, måste var och en av dess fyra möjliga satser (if..then, elseif..then, else och end if) rymmas på en egen rad i skriptet.

Arguments:  

Argument
Argument Beskrivning
condition Ett logiskt uttryck som kan utvärderas som True eller False.
statements Valfri grupp av en eller flera Qlik Sense-skriptsatser.

Example 1:  

if a=1 then

LOAD * from abc.csv;

SQL SELECT e, f, g from tab1;

end if

Example 2:  

if a=1 then; drop table xyz; end if;

Example 3:  

if x>0 then

LOAD * from pos.csv;

elseif x<0 then

LOAD * from neg.csv;

else

LOAD * from zero.txt;

end if

Mer information