Gå till huvudinnehåll Skip to complementary content

Strängoperatorer

Det finns två textsträngsoperatorer. Den ena använder sig av operandernas textsträngsvärden och resulterar i en textsträng. Den andra jämför operanderna och returnerar ett booleskt värde som markerar matchning.

&

Konkatenering av strängar. Operationen resulterar i en textsträng som består av de två operandernas textsträngar, den ena efter den andra.

Example:  

'abc' & 'xyz' returnerar 'abcxyz'

 

like

Jämför strängar med jokertecken. Åtgärden returnerar ett booleskt True (-1) om strängen som föregår operatorn matchas av strängen som följer efter operatorn. Den andra strängen kan innehålla jokertecknen * (valfritt antal av godtyckliga tecken) eller ? (ett godtyckligt tecken).

Example:  

'abc' like 'a*' returnerar True (-1)

'abcd' like 'a?c*' returnerar True (-1)

'abc' like 'a??bc' returnerar False (0)