Gå till huvudinnehåll

DecimalSep

Decimalavgränsaren som definieras ersätter operativsystemets decimalavgränsare (regionala inställningar).

Syntax:  

DecimalSep

Examples:  

Set DecimalSep='.';

Set DecimalSep=',';