Gå till huvudinnehåll Skip to complementary content

Formateringsfunktioner

Formateringsfunktionerna bestämmer visningsformat för indata i form av numeriska fält eller uttryck. Beroende på datatyp kan du ange tecken för decimalavgränsare, tusendelsavgränsare, o.s.v.

Funktionerna returnerar ett dualt värde med både strängen och det numeriska värdet, men det kan också ses som att de gör en konvertering från tal till sträng. Dual() är ett specialfall, men de andra formateringsfunktionerna tar det numeriska värdet av indatauttrycken och genererar en sträng som representerar numret.

Tolkningsfunktionerna däremot gör det motsatta: de tar stränguttryck och utvärderar dem som tal och specificerar sedan format för det resulterande talet.

Funktionerna kan användas både i dataladdningsskript och diagramuttryck.

Anteckning om informationFör tydlighetens skull ges alla numeriska värden med decimalpunkt som decimalavgränsare.

Använd listrutan för varje funktion för att visa en kort beskrivning samt syntaxen för funktionen. Klicka på funktionens namn i syntaxbeskrivningen för fler detaljer.

Mer information