Gå till huvudinnehåll

Räknefunktioner

I det här avsnittet beskrivs funktioner relaterade till posträknare under utvärdering av LOAD-satser i dataladdningsskriptet. Den enda funktion som kan användas i diagramuttryck är RowNo().

En del räknefunktioner har inga parametrar, men de avslutande parenteserna är ändå obligatoriska.

Använd listrutan för varje funktion för att visa en kort beskrivning samt syntaxen för funktionen. Klicka på funktionens namn i syntaxbeskrivningen för fler detaljer.