Gå till huvudinnehåll

Publicera en berättelse

PÅ DEN HÄR SIDAN

Publicera en berättelse

Du kan publicera berättelser som du har skapat så att andra användare kan se dem.

Observera: Du kan publicera berättelser som en del av en app som redan är publicerad.

Gör följande:

  1. Från app-översikten klickar du på Story Mode för att visa berättelserna.

  2. Högerklicka på den berättelse som du vill publicera och välj Publicera.

    Nu visas dialogen Publicera berättelse.

  3. Klicka på Publicera.

Berättelsen publiceras och flyttas från Mina berättelser till Publicerat av mig.

Andra användare med tillgång till samma app kommer att hitta den publicerade berättelsen i Community-avsnittet.

Tips: Du kan även publicera en berättelse i vyn för Data Storytelling genom att klicka på list och välja Publicera berättelse, eller genom att högerklicka på en berättelse i berättelsenavigeraren.