Gå till huvudinnehåll

Hämta och skriva ut

Du kan dela insikter med personer utanför gränserna i ett Qlik Sense-system genom att hämta och skriva ut ark och visualiseringar. Du kan till exempel samarbeta med leverantörer och fatta leveransbeslut baserat på dina data.

Du kan hämta ark och visualiseringar som PDFs-filer och bilder.

Qlik NPrinting kan ansluta till Qlik Sense och generera rapporter i olika utdataformat. Du kan till exempel skapa en daglig Excel-rapport med en förteckning över medicinsk utrustning som behöver beställas. Mer information finns här: Om Qlik NPrinting.