Gå till huvudinnehåll

Flytta från QlikView till Qlik Sense SaaS

Qlik Sense är en modern plattform för dataanalys. Den bygger på samma programvarumotor som QlikView, men innehåller fler kraftfulla funktioner som hjälper alla i organisationen att fatta bättre beslut varje dag. Med Qlik Sense kan alla användare använda samma plattform – styrelseledamöter, beslutsfattare och analytiker.

När du flyttar från QlikView till Qlik Sense kan resurserna återanvändas. Det innebär att du kan bygga vidare på den befintliga investeringen och inte behöver börja om från noll. I vissa fall kan du överväga de möjligheter en modern plattform erbjuder, och titta på de befintliga resurserna med nya ögon. Bestäm sedan hur de ska anpassas så att du kan utnyttja de nya funktionerna och möjligheterna i Qlik Sense på bästa sätt.

Med en Qlik Sense SaaS-prenumeration kan ni minska infrastrukturkostnaderna radikalt, använda QlikView och Qlik Sense via en enda hubb och automatisera rättighetshantering och versionsuppgraderingar.

Qlik ger ett enkelt, kostnadseffektivt sätt att använda er investering i QlikView till att utnyttja dess nästa generations BI-funktioner genom att börja använda Qlik Sense. Qlik Analytics Modernization Program (AMP) kan hjälpa er att:

  • Utöka era analysmöjligheter
  • Påbörja användningen av Qlik Sense i er egen takt
  • Minska den totala kostnaden för ägandeskap av era Qlik-lösningar

Mer information finns i Qlik Analytics Modernization Program.

Jämförelse

Jämförelse mellan QlikView och Qlik Sense

I det här avsnittet beskrivs några viktiga likheter och skillnader mellan QlikView och Qlik Sense.

Metodtips och exempel

Flytta QlikView-innehåll till Qlik Sense: koncept och bästa praxis

I det här avsnittet presenteras koncept och metodtips för vad du bör tänka på innan du migrerar dina QlikView-dokument till Qlik Sense.

Exempel: Flytta QlikView-innehåll till Qlik Sense med hjälp av QlikView converter

I det här avsnittet visas ett exempel på hur ett dokument i QlikView konverteras till en app i Qlik Sense Enterprise SaaS.

Exempel: Återskapa QlikView-innehåll i Qlik Sense manuellt

Vissa visualiseringsobjekt och andra objekt kan inte konverteras med QlikView-konverteraren. Det här avsnittet visar ett exempel på hur du manuellt kan återskapa en del av detta innehåll i Qlik Sense.

Mer information