Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Använda originalmått i uttryck

Du kan använda originalmått i uttryck. Du kan använda originalmåttet som det är, eller använda det för att skapa ett mer komplext uttryck.

När du skriver i uttrycksredigeraren öppnas en automatiskt ifylld lista över matchande originalmått.

Originalmått i uttrycksredigeraren
Master measure in expression editor.

Anteckning om informationOm originalmåttet ges ett annat namn eller tas bort uppdateras inte referenser i uttryck automatiskt. Den gamla referensen returnerar NULL i uttrycket eftersom det inte finns något mått med det namnet.

Exempel: Använda originalmått i uttryck

I det här exemplet skapas ett originalmått som sedan används i ett diagramuttryck.

 1. Skapa originalmåttet.

  1. I resurspanelen klickar du på Originalobjekt.
  2. Klicka på Skapa ny under Mått.

   Knappen Skapa nytt mått
   Create new measure button.

  3. I dialogrutan Skapa nytt mått anger du ett Namn för originalmåttet. Öppna sedan uttrycksredigeraren genom att klicka på Expression.

   Dialogrutan Skapa nytt mått
   Create new measure window.

  4. Skapa uttrycket i uttrycksredigeraren.

   Du kan skriva uttrycket eller använda alternativen i panelen där du bygger uttryck. Mer information finns i Arbeta med uttrycksredigeraren.

   Infoga uttrycket Count(distinct item) med hjälp av uttrycksredigeraren och klicka sedan på Använd.

   Lägga till uttryck i uttrycksredigeraren
   Add expression window.

  5. Gå till dialogrutan Skapa nytt mått och klicka på Skapa.

   Skapa mått
   Create measure.

   Det nya originalmåttet skapas.

   Nytt originalmått
   Create variable for master measure.

 2. Använd originalmåttet i ett diagramuttryck.
  1. Lägg till ett KPI-diagram i ett ark i en app.

   Nytt KPI
   New KPI.

  2. Klicka på Lägg till mått och klicka sedan på Expression så att uttrycksredigeraren öppnas för KPI:t.

   Öppna uttrycksredigeraren
   Open expression editor.

  3. Skriv originalmåttet i uttrycket. När du skriver får du en lista som fylls i automatiskt, med tillgängliga originalmått om det finns några. Om det behövs kan originalmått användas för att skapa mer komplexa uttryck i uttrycksredigeraren.

   Lägga till uttryck för KPI
   Create variable for master measure.

  4. Stäng uttrycksredigeraren så att KPI:t visas. I egenskapspanelen kan du ändra egenskaperna för KPI:t, inklusive etiketten.

   Originalmått i KPI
   Create variable for master measure.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!