Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Exempel på användning av linest-funktioner

Funktioner av typen linest används för att hitta värden associerade med analys av linjär regression. I det här avsnittet beskrivs hur du kan bygga visualiseringar med hjälp av sticksprovsdata för att hitta värdena för linest-funktionerna som finns i Qlik Sense. linest-funktionerna kan användas i dataladdningsskriptet och diagramuttryck.

Se de individuella avsnitten för linest-diagram- och skriptfunktionerna för beskrivningar av syntax och argument.

Ladda exempeldata

Gör följande:

 1. Skapa en ny app.
 2. I dataimporten anger du följande:

  T1:

  LOAD *, 1 as Grp;

  LOAD * inline [

  X |Y

  1| 0

  2|1

  3|3

  4| 8

  5| 14

  6| 20

  7| 0

  8| 50

  9| 25

  10| 60

  11| 38

  12| 19

  13| 26

  14| 143

  15| 98

  16| 27

  17| 59

  18| 78

  19| 158

  20| 279 ] (delimiter is '|');

  R1:

  LOAD

  Grp,

  linest_B(Y,X) as Linest_B,

  linest_DF(Y,X) as Linest_DF,

  linest_F(Y,X) as Linest_F,

  linest_M(Y,X) as Linest_M,

  linest_R2(Y,X) as Linest_R2,

  linest_SEB(Y,X,1,1) as Linest_SEB,

  linest_SEM(Y,X) as Linest_SEM,

  linest_SEY(Y,X) as Linest_SEY,

  linest_SSREG(Y,X) as Linest_SSREG,

  linest_SSRESID(Y,X) as Linest_SSRESID

  resident T1 group by Grp;

 3. Klicka på run script för att ladda data.

Visa resultat från beräkningar av dataladdningsskript

 1. Gör följande:

  Gå till Skriptredigeraren och klicka på compass för att komma till appvyn, skapa ett nytt ark och öppna det.

 2. Klicka på Redigera ark för att redigera arket.
 3. Från Diagram lägger du till en tabell och från Fält lägger du till följande som kolumner:

  • Linest_B
  • Linest_DF
  • Linest_F
  • Linest_M
  • Linest_R2
  • Linest_SEB
  • Linest_SEM
  • Linest_SEY
  • Linest_SSREG
  • Linest_SSRESID

Tabellen med resultat från linest-beräkningarna som gjordes för dataladdningsskriptet ska se ut så här:

Resultattabell
Linest_B Linest_DF Linest_F Linest_M Linest_R2 Linest_SEB
-35.047 18 20.788 8.605 0.536 22.607

Resultattabell
Linest_SEM Linest_SEY Linest_SSREG Linest_SSRESID
1.887 48.666 49235.014 42631.186

Skapa visualiseringar för linest-diagramfunktioner

Gör följande:

 1. Gå till Skriptredigeraren och klicka på compass för att komma till appvyn, skapa ett nytt ark och öppna det.

 2. Klicka på Redigera ark för att redigera arket.
 3. Från Diagram lägger du till ett linjediagram och från Fält lägger du till X som en dimension och Sum(Y) som ett mått.

  Ett linjediagram skapas som representerar grafen för X ritad mot Y. Härifrån beräknas linest-funktionerna.

 4. Från Diagram lägger du till en tabell med följande som dimension:

  ValueList('Linest_b', 'Linest_df','Linest_f', 'Linest_m','Linest_r2','Linest_SEB','Linest_SEM','Linest_SEY','Linest_SSREG','Linest_SSRESID')

  Nu används funktionen för syntetiska dimensioner för att skapa etiketter för dimensionerna med namnen på linest-funktionerna. Du kan ändra etiketten till Linest functions för att spara plats.

 5. Lägg till följande uttryck i tabellen som ett mått:

  Pick(Match(ValueList('Linest_b', 'Linest_df','Linest_f', 'Linest_m','Linest_r2','Linest_SEB','Linest_SEM','Linest_SEY','Linest_SSREG','Linest_SSRESID'),'Linest_b', 'Linest_df','Linest_f', 'Linest_m','Linest_r2','Linest_SEB','Linest_SEM','Linest_SEY','Linest_SSREG','Linest_SSRESID'),Linest_b(Y,X),Linest_df(Y,X),Linest_f(Y,X),Linest_m(Y,X),Linest_r2(Y,X),Linest_SEB(Y,X,1,1),Linest_SEM(Y,X),Linest_SEY(Y,X),Linest_SSREG(Y,X),Linest_SSRESID(Y,X) )

  Detta visar värdet av resultatet för varje linest-funktion mot motsvarande namn i den syntetiska dimensionen. Resultatet för Linest_b(Y,X) visas jämte linest_b och så vidare.

Resultattabell
Linest functions Linest function results
Linest_b -35.047
Linest_df 18
Linest_f 20.788
Linest_m 8.605
Linest_r2 0.536
Linest_SEB 22.607
Linest_SEM 1.887
Linest_SEY 48.666
Linest_SSREG 49235.014
Linest_SSRESID 42631.186

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!