Gå till huvudinnehåll Skip to complementary content

Rangordnings- och klustringsfunktioner

Dessa funktioner kan endast användas i diagramuttryck.

Använd listrutan för varje funktion för att visa en kort beskrivning samt syntaxen för funktionen. Klicka på funktionens namn i syntaxbeskrivningen för fler detaljer.

Rangordningsfunktioner i diagram

Anteckning om informationAlternativet Visa inte nollvärden inaktiveras automatiskt när dessa funktioner används. NULL-värden ignoreras.

Klustringsfunktioner i diagram