Gå till huvudinnehåll

Anpassa logiska modeller för Insight Advisor

Med affärslogik kan du anpassa hur Insight Advisor tolkar dina appdata när funktionen genererar insikter från frågor.

Affärslogik definierar hur Insight Advisor tolkar dina data och hanterar alternativa termer för värden i din datamodell med:

  • Sökbaserad Insight Advisor-analys

  • Insight Advisor Chat

  • Associative Insights

Insight Advisor använder Qlik cognitive engine och inlärning baserad på tidigare användning för att förstå relationerna mellan fält i din datamodell, och hur de används. Du kan även anpassa den logiska modellen som används av Insight Advisor för en app. Du kan lägga till vokabulär i din affärslogik som hjälper Insight Advisor att hantera alternativ terminologi som användare kanske använder när de ställer frågor till Insight Advisor.

Du kan anpassa följande områden av affärslogiken i Qlik Sense:

Alternativ för Affärslogik finns på fliken Förbereda.

Mer information