Gå till huvudinnehåll Skip to complementary content

Ta bort länken till ett original

Om du vill göra ändringar i en dimension eller ett mått som är länkat till en originaldimension eller ett originalmått, måste du först bryta länken till originalobjektet. När du har gjort detta är dimensionen eller måttet i visualiseringen oberoende och har ingen anslutning till originalobjektet i resurspanelen.

Bryta länken med hjälp av egenskapspanelen

Länkarna för länkade dimensioner och mått som används i en visualisering kan tas bort i egenskapspanelen.

Gör följande:

 1. Klicka på Redigera ark.

  Egenskapspanelen öppnas på höger sida.

 2. Markera visualiseringen på arket.

  Den markerade visualiseringens egenskaper visas i egenskapspanelen.

 3. Under Data letar du upp och klickar på dimensionen eller måttet.

  Länkade dimensioner och mått indikeras med symbolen Unlink.

 4. Klicka på Unlink.

  En dialogruta visas med en upplysning om att du håller på att bryta länken till ett originalobjekt.

 5. Klicka på OK.

Dimensionen eller måttet som används i visualiseringen kan nu redigeras utan att ändringarna påverkar andra dimensioner eller mått.

Anteckning om informationDu kan endast bryta länken till en enskild dimension, inte till en hierarkisk dimension.