Gå till huvudinnehåll Skip to complementary content

Öppna en app i Qlik Sense Desktop

Med Qlik Sense Desktop kan du öppna appar från hubben eller från en fils plats.

Öppna en app från hubben

Du öppnar en app från hubben genom att klicka på den.

Öppna en app från en annan plats än hubben

Med Qlik Sense Desktop kan du öppna en app som inte finns i hubben. Du kan göra detta på två olika sätt.

  • Navigera till den plats där appen finns och dra den till hubben.
  • Du kan även kopiera appen med Ctrl+C och sedan öppna den i hubben med Ctrl+O.
Anteckning om tipsOm du vill att appen ska ingå i hubbens innehåll kan du flytta appfilen (med filtillägget .qvf) till appkatalogen, vanligtvis <user>\Documents\Qlik\Sense\Apps.