Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

SubField — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Funkcja Subfield() służy do wyodrębniania składników fragmentu tekstu z nadrzędnego pola ciągu znaków, gdy pierwotne pola rekordów składają się z co najmniej dwóch części rozdzielonych ogranicznikiem.

Funkcja Subfield() może być używana na przykład do wyodrębniania imienia i nazwiska z listy rekordów składających się z nazwisk, elementów nazwy ścieżki, lub wyodrębniania danych z tabel rozdzielanych przecinkami.

W przypadku korzystania z funkcji Subfield() w instrukcji LOAD z pozostawionym opcjonalnym parametrem field_no, dla każdego ciągu podrzędnego zostanie wygenerowany jeden pełny rekord. Jeśli przy użyciu funkcji Subfield() załadowano kilka pól, wówczas zostanie wygenerowany iloczyn kartezjański wszystkich kombinacji.

Składnia:  

SubField(text, delimiter[, field_no ])

Typ zwracanych danych: ciąg znaków

Argumenty:  

Argumenty
Argument Opis
text Pierwotny ciąg znaków. Może to być tekst ustalony, zmienna, rozszerzenie przez znak dolara lub inne wyrażenie.
delimiter Znak w tekście wejściowym text, który dzieli ciąg znaków na elementy.
field_no

Opcjonalny trzeci argument jest liczbą całkowitą, określającą, które z ciągów podrzędnych tekstu nadrzędnego text ciągu znaków mają zostać zwrócone. Użycie wartości 1 spowoduje zwrócenie pierwszego fragmentu tekstu, a wartości 2 zwrócenie drugiego fragmentu tekstu, i tak dalej.

  • Jeśli field_no jest wartością dodatnią, wówczas podciągi są wyodrębniane od lewej do prawej.
  • Jeśli field_no jest wartością ujemną, wówczas podciągi są wyodrębniane od prawej do lewej.
Wskazówka Funkcja SubField() może być stosowana zamiast złożonych kombinacji funkcji, takich jak Len(), Right(), Left(), Mid() i inne funkcje ciągów znaków.

Przykłady: Wyrażenia skryptów i wykresów używające funkcji SubField

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!