Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Do..loop

Instrukcja sterowania do..loop to rodzaj iteracji skryptu, który wykonuje co najmniej jedną instrukcję aż do momentu spełnienia warunku logicznego.

Składnia:  

Do [ ( while | until ) condition ] [statements]
[exit do [ ( when | unless ) condition ] [statements]
loop[ ( while | until ) condition ]

 

InformacjaInstrukcja do..loop jest instrukcją sterowania i jako taka kończy się średnikiem lub symbolem końca linii, żadna z jej trzech możliwych klauzul (do,exit do i loop) nie może zatem wykraczać poza granicę linii.

Argumenty:  

Argumenty
Argument Opis
condition

Wyrażenie logiczne, którego ocena zwraca True lub False.

statements

Dowolna grupa zawierająca co najmniej jedną instrukcję skryptu Qlik Sense.

while / until

Klauzula warunkowa while lub until może pojawiać się tylko raz w instrukcji do..loop, tj. po instrukcji do lub po instrukcji loop. Każdy warunek jest interpretowany tylko przy pierwszym napotkaniu, ale jest oceniany każdorazowo przy napotkaniu w pętli.

exit do

Jeśli wewnątrz pętli napotkana zostanie klauzula exit do, wykonanie skryptu zostanie przeniesione do pierwszej instrukcji po klauzuli loop wskazującej na koniec pętli. Klauzula exit do może zostać ustawiona jako warunkowa przez opcjonalne użycie sufiksu when lub unless.

Przykład:  

// LOAD files file1.csv..file9.csv

Set a=1;

Do while a<10

LOAD * from file$(a).csv;

Let a=a+1;

Loop

Dowiedz się więcej

 

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!