Przeskocz do zawartości głównej

Num# — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Funkcja Num#() interpretuje ciąg tekstowy jako wartość liczbową, to znaczy konwertuje ciąg wejściowy na liczbę przy użyciu formatu określonego w drugim parametrze. Jeśli drugi parametr zostanie pominięty, używa separatorów dziesiętnych i tysięcznych ustawionych w skrypcie ładowania danych. Parametrami opcjonalnymi są niestandardowe symbole separatora dziesiętnego i separatora tysięcy.

Składnia:  

Num#(text[, format[, dec_sep [, thou_sep ] ] ])

Typ zwracanych danych: dual

Funkcja Num#() zwraca wartość podwójną z ciągiem i wartością liczbową. Funkcja pobiera reprezentację tekstową wyrażenia wejściowego i generuje liczbę. Nie zmienia formatu liczby: dane wyjściowe są sformatowane tak samo jak dane wejściowe.

Argumenty:   

Argumenty
Argument Opis
text

Tekstowy ciąg znaków do oceny.

format

Ciąg określający format liczb używany w pierwszym parametrze. W przypadku pominięcia zostaną użyte separatory dziesiętne i tysięcy ustawione w skrypcie ładowania danych.

dec_sep

Ciąg znaków określający separator dziesiętny. W przypadku pominięcia zostanie użyta wartość zmiennej DecimalSep ustawiona w skrypcie ładowania danych.

thou_sep

Ciąg znaków określający separator tysięcy. W przypadku pominięcia zostanie użyta wartość zmiennej ThousandSep ustawiona w skrypcie ładowania danych.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!