Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Źródła danych obsługiwane przez Direct Discovery

Qlik Sense Direct Discovery może być używany w przypadku następujących źródeł danych (zarówno dla połączeń 32-bitowych, jak i 64-bitowych):

  • Źródła danych ODBC/OLEDB — obsługiwane są wszystkie źródła ODBC/OLEDB, w tym SQL Server, Teradata oraz Oracle.
    • Więcej informacji o ODBC zawiera temat ODBC.
    • Więcej informacji o OLE DB zawiera temat OLE DB.
  • Łączniki, które obsługują SQL — łącznik SAP SQL, niestandardowe łączniki QVX dla magazynów danych zgodnych z SQL.

Obsługiwane są połączenia 32-bitowe oraz 64-bitowe.

SAP

W przypadku rozwiązań SAP Direct Discovery obsługuje tylko łącznik Qlik SAP SQL Connector i wymaga ustawienia następujących parametrów w ramach zmiennych SET:

SET DirectFieldColumnDelimiter=' ';
SET DirectIdentifierQuoteChar=' ';
 

SAP używa języka OpenSQL, w którym kolumny są rozdzielane spacjami, a nie przecinkami, dlatego powyższe instrukcje set powodują podstawienie, co prowadzi do uwzględnienia różnic między ANSI SQL a OpenSQL.

Google Big Query

Direct Discovery można używać z Google Big Query. Wymagane jest wówczas ustawienie następujących parametrów w zmiennych set:

SET DirectDistinctSupport=false;
SET DirectIdentifierQuoteChar='[]';
SET DirectIdentifierQuoteStyle='big query'
 

Google Big Query nie obsługuje SELECT DISTINCT ani cytowanych nazw kolumn/tabel i wykorzystuje konfigurację cytowania w formacie innym niż ANSI — z użyciem „[ ]”.

MySQL oraz Microsoft Access

Direct Discovery można używać z programami MySQL i Microsoft Access, ale może być wymagane ustawienie w zmiennych set następujących parametrów ze względu na znaki cytowania używane w tych źródłach:

SET DirectIdentifierQuoteChar='``';

DB2, Oracle oraz PostgreSQL

Direct Discovery można używać z programami DB2, Oracle i PostgreSQL, ale może być wymagane ustawienie w zmiennych set następujących parametrów ze względu na znaki cytowania używane w tych źródłach:

SET DirectIdentifierQuoteChar='""';

Sybase oraz Microsoft SQL Server

Direct Discovery można używać z programami Sybase i Microsoft SQL Server, ale może być wymagane ustawienie w zmiennych set następujących parametrów ze względu na znaki cytowania używane w tych źródłach:

SET DirectIdentifierQuoteChar='[]';

Apache Hive

Direct Discovery można używać z programem Apache Hive, ale może być wymagane ustawienie w zmiennych set następujących parametrów ze względu na znaki cytowania używane w tych źródłach:

SET DirectIdentifierQuoteChar='';

Cloudera Impala

Direct Discovery można używać z programem Cloudera Impala, ale może być wymagane ustawienie w zmiennych set następujących parametrów ze względu na znaki cytowania używane w tych źródłach:

SET DirectIdentifierQuoteChar='[]';

Ten parametr jest wymagany, gdy łącznik Cloudera Impala Connector jest używany w Qlik ODBC Connector Package. Może być wymagany, gdy połączenie ODBC jest używane za pośrednictwem DSN.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!