Przeskocz do zawartości głównej

Przypisywanie kolorów do wartości wymiaru głównego

Do wartości odrębnych zawartych w wymiarze głównym można przypisywać kolory. Dzięki temu wartości odrębne w wymiarach używają tych samych kolorów we wszystkich wizualizacjach.

Kolory przypisane do wartości są używane, gdy kolorowanie odbywa się Wg wymiarów i włączona jest opcja Kolory z biblioteki. Jeśli zostanie wybrana opcja kolorowania Pojedynczy kolor, wówczas zamiast kolorów przypisanych będzie używany kolor wymiaru głównego.

W przypadku przypisywania kolorów do wartości wymiaru głównego obowiązują następujące ograniczenia:

 • Do wartości wymiaru można przypisać maksymalnie 100 kolorów.
 • Maksymalna długość wartości wymiaru wynosi 1024 znaki. Dłuższe wartości są wyłączone na liście wartości.
 • Wymiary hierarchiczne nie obsługują przypisywania kolorów do wartości wymiaru.
Ostrzeżenie

Do wartości wymiaru głównego nie należy przypisywać kolorów, jeśli korzysta się z dostępu do sekcji albo z danych poufnych, ponieważ wartości mogą zostać ujawnione przez konfigurację kolorów.

Sekcja Kolory wartości w obszarze Edytuj wymiar zawiera opcje przeznaczone do przypisywania kolorów do odrębnych wartości wymiaru. Listę wartości można przeszukiwać, korzystając z ikony Wyszukiwanie.

Program Qlik Sense automatycznie stosuje wypełnianie automatyczne względem wartości podawanych przez użytkownika celem zapewnienia koloru domyślnego. Automatyczne wypełnienie jest pojedynczym kolorem lub schematem kolorów. Zmiana ustawień wypełniania automatycznego nie spowoduje zmiany kolorów, które zostały przypisane do wartości.

Kolory można również ustawiać dla wartości sklasyfikowanych jako inne w wizualizacji — tj. jako kolekcja wartości odrębnych, które nie należą do wartości, jakie mogą być wyświetlane w wymiarze. Kolory można również ustawiać dla wartości Null.

 1. W widoku arkusza kliknij Edit Edytuj arkusz na pasku narzędzi.
 2. Kliknij Linked Object aby wyświetlić elementy główne.
 3. Wybierz wymiar główny z biblioteki.
 4. Kliknij Edytuj.
 5. Kliknij opcję Kolory wartości.
 6. Jeśli chcesz zmienić ustawienia automatycznego wypełniania, ustaw opcję Wypełnij automatycznie na wartość Niestandardowe, wybierz metodę automatycznego wypełniania, a następnie wybierz pojedynczy kolor albo schemat kolorów.

 7. Wybierz wartość i wykonaj jedną z poniższych czynności:

  • Wybierz kolor z koła kolorów i opcjonalnie ustaw suwak nasycenia.
  • Podaj sześcioznakowy kod koloru w polu wejściowym kodu szesnastkowego: #.

  W przypadku wartości, do których przypisano kolory, wyświetlana będzie ikona Pokaż opcje.

 8. Jeśli konieczne jest usunięcie przypisanego koloru, wybierz wartość i kliknij ikonę Usuń.
 9. Opcjonalnie w celu przypisania koloru do Inne lub Wartości Null kliknij ikonę Strzałka w dół i wykonaj jedną z poniższych czynności:

  • Kliknij jeden z kolorów w palecie.
  • Podaj sześcioznakowy kod koloru w polu wejściowym kodu szesnastkowego: #.
  • Kliknij przycisk Pokaż opcje u dołu okna dialogowego, wybierz kolor z koła kolorów i w razie potrzeby odpowiednio ustaw suwak nasycenia.
 10. Kliknij przycisk Zapisz.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!