Przeskocz do zawartości głównej

RGB — funkcja skryptu i funkcja wykresu

RGB() zwraca liczbę całkowitą odpowiadającą kodowi koloru określonemu przez trzy parametry: składnik czerwony r, składnik zielony g i składnik niebieski b. Te składniki muszą mieć wartości w postaci liczb całkowitych z przedziału od 0 do 255. Funkcji tej można używać w wyrażeniach do ustawiania lub oceny właściwości koloru obiektu wykresu.

Składnia:  

RGB (r, g, b)

Typ zwracanych danych: dual

Argumenty:  

Argumenty
Argument Opis
r, g, b Wartości składowej czerwonej, zielonej i niebieskiej. Wartość składowej 0 oznacza brak wkładu, a 255 — pełny wkład.
InformacjaWszystkie argumenty muszą być wyrażeniami, które zwracają liczby całkowite w zakresie od 0 do 255.

W przypadku interpretowania składnika liczbowego i przekształcania go na zapis szesnastkowy wartości składników koloru są bardziej czytelne. Na przykład kolorowi jasnozielonemu odpowiada liczba 4 278 255 360, która w zapisie szesnastkowym ma postać FF00FF00. Pierwsze dwie pozycje „FF” (255) wskazują kanał alpha. W przypadku funkcji RGB i HSL będzie to zawsze wartość „FF” (nieprzezroczysta). Następne dwie pozycje „00” oznaczają wartość składowej czerwonej (red), kolejne dwie pozycje „FF” wartość składowej zielonej (green), a ostatnie dwie pozycje „00” wartość składowej niebieskiej (blue).

Przykłady użycia funkcji kolorów w wizualizacjach, a także szczegółowe informacje o wizualizacjach, które obsługują wyrażenie color by, zawiera temat Kolorowanie wizualizacji.

Kolorowanie wizualizacji

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!