Przeskocz do zawartości głównej Skip to complementary content

Etykiety tabeli

Tabelę można na przyszłość oznaczyć etykietą za pomocą instrukcji LOAD z klauzulą resident albo za pomocą wyrażeń zawierających funkcję peek. Etykieta, która może być dowolnym ciągiem cyfr lub znaków, powinna poprzedzać pierwszą instrukcję LOAD albo SELECT, która tworzy tę tabelę. Etykieta musi kończyć się znakiem dwukropka „:”.

Etykiety zawierające spacje należy ująć w pojedyncze lub podwójne cudzysłowy lub nawiasy kwadratowe.

Przykład 1:  

Table1:

LOAD a,b from c.csv;

LOAD x,y from d.csv where x=peek('a',y,'Table1');

Przykład 2: Etykieta tabeli zawierająca spację

[All Transactions]:

SELECT * from Transtable;

LOAD Month, sum(Sales) resident [All Transactions] group by Month;

Dowiedz się więcej