Przeskocz do zawartości głównej Skip to complementary content

ChiDist — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Funkcja ChiDist() zwraca jednostronne prawdopodobieństwo rozkładu chi2. Rozkład chi2 jest powiązany z testem chi2.

Składnia:  

CHIDIST(value, degrees_freedom)

Typ zwracanych danych: liczba

Argumenty:  

Argumenty
Argument Opis
value Wartość, przy której wymagana jest ocena rozkładu. Wartość nie może być ujemna.
degrees_freedom Dodatnia liczba całkowita określająca liczbę stopni swobody.

Ta funkcja jest powiązana z funkcją ChiInv w następujący sposób:
If prob = CHIDIST(value,df), then CHIINV(prob, df) = value

Ograniczenia:  

Wszystkie argumenty muszą być liczbowe — w przeciwnym wypadku zwracana jest wartość NULL.