Przeskocz do zawartości głównej

Store

Instrukcja Store tworzy plik QVD, CSV lub text.

Składnia:  

Store [ fieldlist from] table into filename [ format-spec ];

Ta instrukcja utworzy jawnie nazwany plik QVD, CSV lub TXT.

Instrukcja może eksportować pola tylko z jednej tabeli danych. W przypadku eksportowania pól z kilku tabel należy wcześniej wykonać w skrypcie jawną instrukcję join, aby utworzyć tabelę danych do wyeksportowania.

Wartości tekstowe są eksportowane do pliku CSV w formacie UTF-8. Możliwe jest określenie ogranicznika — zobacz opis instrukcji LOAD. Instrukcja store do pliku CSV nie obsługuje eksportu BIFF.

Argumenty:  

Argumenty polecenia Store
Argument Opis
fieldlist::= ( * | field ) { , field } )

Lista wybieranych pól. Użycie znaku * jako listy pól oznacza wszystkie pola. 

field::= fieldname [as aliasname ]

fieldname jest tekstem identycznym z nazwą pola w tabeli table. (Jeśli nazwa pola zawiera spacje lub inne znaki niestandardowe, musi być ujęta w proste podwójne cudzysłowy lub nawiasy kwadratowe).

aliasname jest alternatywną nazwą dla pola, która będzie używana w wynikowym pliku QVD lub CSV.

table Etykieta skryptu reprezentująca już załadowaną tabelę do użycia jako źródło danych.
filename

Nazwa pliku docelowego wraz z poprawną ścieżką połączenia do danych istniejącego folderu.

Przykład: 'lib://Table Files/target.qvd'

W dotychczasowym trybie tworzenia skryptów obsługiwane są również następujące formaty ścieżek:

  • bezwzględna

    Przykład: c:\data\sales.qvd

  • względna wobec katalogu roboczego aplikacji Qlik Sense.

    Przykład: data\sales.qvd

    Pominięcie ścieżki spowoduje, że aplikacja Qlik Sense zapisze plik w katalogu wskazanym instrukcją Directory. W przypadku braku instrukcji Directory aplikacja Qlik Sense zapisuje plik w katalogu roboczym, którym jest C:\Users\{user}\Documents\Qlik\Sense\Apps.

format-spec ::=( ( txt | qvd ) ) Specyfikacja formatu obejmuje tekst txt dla plików tekstowych albo tekst qvd dla plików qvd. Jeśli specyfikacja formatu będzie pominięta, wówczas zostanie przyjęty format qvd.

Przykłady:

Store mytable into xyz.qvd (qvd);

Store * from mytable into 'lib://FolderConnection/myfile.qvd';

Store Name, RegNo from mytable into xyz.qvd;

Store Name as a, RegNo as b from mytable into 'lib://FolderConnection/myfile.qvd';

Store mytable into myfile.txt (txt);

Store * from mytable into 'lib://FolderConnection/myfile.qvd';

InformacjaW rozszerzeniach plików powiązań DataFiles rozróżniana jest wielkość liter. Na przykład: .qvd.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!