Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Używanie skryptów na poziomie wykresu w wizualizacjach

Dzięki skryptom na poziomie wykresu możesz dodać do wyników wizualizacji funkcjonalność podobną do skryptu. Skrypty na poziomie wykresu uzupełniają wyrażenia wykresu, ponieważ zawierają instrukcje sterujące, takie jak pętle i działania rekurencyjne, do bardziej złożonych obliczeń matematycznych. Można także modyfikować wiele kolumn, jeżeli na wykresie istnieje symbol zastępczy, i dodawać nowe wiersze do wyniku.

Skryptów na poziomie wykresu można używać w przypadku większości typów wizualizacji, a dostęp do nich można uzyskać z panelu właściwości. Niektóre wizualizacje lub określone konfiguracje nie obsługują skryptów na poziomie wykresu. W takich przypadkach nie można uzyskać dostępu do skryptów na poziomie wykresu z panelu właściwości lub zostanie wyświetlony komunikat o błędzie.

Podczas modyfikowania danych wykresu używa się podzestawu skryptu Qlik Sense, który składa się z pewnej liczby instrukcji. Zobacz Skrypty na poziomie wykresu.

Skrypty na poziomie wykresu włącza się w ustawieniach aplikacji. Po włączeniu formant Skrypty jest dostępny w sekcji Dane panelu właściwości wizualizacji. Zobacz temat Włączanie skryptów na poziomie wykresu.

Nawet po wyłączeniu będą przetwarzane istniejące już skrypty wykresów. Wyłączenie po utworzeniu zawartości skutecznie zapobiega tworzeniu nowych skryptów wykresów przez innych użytkowników.

Dodawanie skryptu wykresu do wizualizacji

Skrypty wykresów można dodawać do istniejących już wizualizacji lub podczas tworzenia nowych.

Skrypty na poziomie wykresu muszą być włączone w aplikacji, zanim będzie można dodać skrypt wykresu do wizualizacji — zobacz temat Włączanie skryptów na poziomie wykresu.

Aby można było dodawać wizualizacje do arkusza, należy aktywować tryb EdytujEdycja arkusza.

Dodawanie skryptów wykresu do nowej wizualizacji

 1. Przeciągnij wizualizację z panelu zasobów na arkusz albo kliknij dwukrotnie wizualizację.
 2. Na karcie Dane dodaj wymiary i miary do wizualizacji.

 3. Ponadto na karcie Dane dodaj skrypt wykresu w sekcji Skrypty.

  Dodać można maksymalnie pięć skryptów wykresu na wizualizację.

Dodawanie skryptów wykresu do istniejącej wizualizacji

 1. W trybie EdytujEdycja arkusza wybierz wizualizację.
 2. Na karcie Dane dodaj skrypt wykresu w sekcji Skrypty.

  Dodać można maksymalnie pięć skryptów wykresu na wizualizację.

Przykład

W tym przykładzie zakłada się, że utworzono wizualizację, na przykład wykres słupkowy, oraz dodano wymiar i miarę.

W tym przykładzie pobiera się wartości pierwszego wymiaru i umieszcza je w pierwszej mierze w odwrotnej kolejności.

Let P = HCNoRows();
For J = 1 to P
Put #hc1.measure.1(J) = HCValue(#hc1.dimension.1, P - J + 1);
Next

Ograniczenia skryptów na poziomie wykresów

Skrypty na poziomie wykresu nie działają w przypadku wizualizacji z włączonymi Sugestiami dotyczącymi wykresu.

Dodać można maksymalnie pięć skryptów wykresu na wizualizację.

Skrypty na poziomie wykresu nie są dostępne w przypadku następujących wizualizacji:

 • Wykresy słupkowe w trybie skumulowanym

  Jeśli utworzono skrypt wykresu w trybie zgrupowanym i przełączono na tryb skumulowany, zostanie wyświetlony błąd nieprawidłowej hiperkostki.

 • Wykres pudełkowy

 • Przycisk

 • Wykres rozkładu

 • Panel filtrowania

 • Wykres liniowy w trybie skumulowanym

 • Tabela przestawna

 • Tekst i grafika

 • Mapa drzewa

 • Wykres siatkowy (Visualization bundle)

 • Trellis Container (Visualization bundle)

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!