Przeskocz do zawartości głównej

ValueList — funkcja wykresu

Funkcja ValueList() zwraca zestaw wymienionych wartości, które w przypadku zastosowania w wymiarze wyliczanym utworzą wymiar syntetyczny.

InformacjaW wykresach z wymiarem syntetycznym utworzonym za pomocą funkcji ValueList możliwe jest przywołanie wartości wymiaru odpowiadającej konkretnej komórce wyrażenia. W tym celu należy zrestartować funkcję ValueList z tymi samymi parametrami w wyrażeniu wykresu. Ta funkcja może być oczywiście używana w dowolnym miejscu układu, ale oprócz sytuacji, gdy jest używana dla wymiarów syntetycznych, będzie znaczącą tylko wewnątrz funkcji agregacji.
InformacjaSelekcje nie mają wpływu na wymiary syntetyczne.

Składnia:  

ValueList(v1 {,...})

Typ zwracanych danych: dual

Argumenty:  

Argumenty
Argument Opis
v1 Wartość statyczna (zazwyczaj ciąg, ale może to być również liczba).
{,...} Opcjonalna lista wartości statycznych.

Przykłady i wyniki:  

Przykłady funkcji
Przykład Wynik
ValueList('Number of Orders', 'Average Order Size', 'Total Amount')

Gdy jest stosowane na przykład w celu utworzenia wymiaru w tabeli, wyrażenie to zwraca trzy ciągi znaków jako etykiety wierszy w tabeli. Ciągi te mogą być następnie przywoływane przez dowolne wyrażenie.

=IF( ValueList('Number of Orders', 'Average Order Size', 'Total Amount') = 'Number of Orders', count(SaleID), IF( ValueList('Number of Orders', 'Average Order Size', 'Total Amount') = 'Average Order Size', avg(Amount), sum(Amount) ))

Wyrażenie to pobiera wartości z utworzonego wymiaru i przywołuje je w zagnieżdżonej instrukcji IF jako dane wejściowe dla trzech funkcji agregacji:

Dane zastosowane w przykładach:

SalesPeople:

LOAD * INLINE [

SaleID|SalesPerson|Amount|Year

1|1|12|2013

2|1|23|2013

3|1|17|2013

4|2|9|2013

5|2|14|2013

6|2|29|2013

7|2|4|2013

8|1|15|2012

9|1|16|2012

10|2|11|2012

11|2|17|2012

12|2|7|2012

] (delimiter is '|');

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!