Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Kurs — Tworzenie wyrażenia zestawu

Wyrażenia zestawu możesz tworzyć na potrzeby analizy danych. W tym kontekście analizę często nazywa się analizą zestawu. W ramach analizy zestawów można zdefiniować zakres, który jest inny niż zestaw rekordów zdefiniowany przez bieżący wybór w aplikacji.

Czego się nauczysz?

Ten kurs obejmuje wyrażenia danych i wykresów do tworzenia wyrażeń zestawów przy użyciu modyfikatorów, identyfikatorów i operatorów zestawów.

Kto powinien ukończyć ten kurs

Ten kurs jest przeznaczony dla twórców aplikacji, którzy potrafią pracować z edytorem skryptu i wyrażeniami wykresów.

Co należy zrobić przed rozpoczęciem?

Dostęp Professional w Qlik Sense Enterprise umożliwiający ładowanie danych i tworzenie aplikacji.

Dodatkowe materiały i zasoby

 • Tematy Analiza zestawów pomocy zawierają omówienie analizy zestawu, szczegółowy opis elementów wyrażenia zestawu oraz przykłady.

 • Qlik oferuje szeroką gamę zasobów, z których mogą korzystać osoby zainteresowane.
 • Szkolenia, w tym bezpłatne kursy online, są dostępne w Qlik Continuous Classroom.
 • Fora dyskusyjne, blogi i więcej można znaleźć w Qlik Community.

Filmy

Poniższe filmy stanowią uzupełnienie tego kursu.

Pierwszy film pokazuje, jak tworzyć podstawowe wyrażenia zestawów, podobne do tych, które opisano w tym kursie. Drugi film przedstawia bardziej złożone wyrażenia zestawu.

Elementy w wyrażeniu zestawu

Wyrażenia zestawu są zawarte w funkcji agregacji, takiej jak Sum(), Max(), Min(), Avg() lub Count(). Wyrażenia zestawu składają się z bloków konstrukcyjnych znanych jako elementy. Elementy te obejmują modyfikatory, identyfikatory i operatory zestawów.

Elementy w wyrażeniu zestawu

Elementy w wyrażeniu zestawu.

Na przykład powyższe wyrażenie zestawu jest zbudowane na podstawie agregacji Sum(Sales). Wyrażenie zestawu jest ujęte w zewnętrzny nawias klamrowy: { }

Pierwszy operand w wyrażeniu to: $<Year={2021}>

Operand ten zwraca wartość sprzedaży za rok 2021 dla bieżącego wyboru. Modyfikator, <Year={2021}>, zawiera wybór roku 2021. Identyfikator zestawu $ wskazuje, że wyrażenie zestawu jest oparte na bieżącym wyborze.

Drugi operand w wyrażeniu to: 1<Country={'Sweden'}>

Ten operand zwraca Sales dla Sweden. Modyfikator, <Country={'Sweden'}>, zawiera wybór kraju Sweden. Identyfikator zestawu 1 wskazuje, że wybory dokonane w aplikacji zostaną zignorowane.

I wreszcie operator zestawu + wskazuje, że wyrażenie zwraca zestaw zawierający rekordy, które należą do któregokolwiek z dwóch operandów zestawu.

Więcej informacji zawiera temat:

Kurs — Tworzenie wyrażenia zestawu

Wykonaj następujące procedury, aby utworzyć wyrażenia zestawu pokazane w tym kursie.

Tworzenie nowej aplikacji i ładowanie danych

 1. Utwórz nową aplikację.
 2. Kliknij Edytor skryptów. Możesz zamiast tego kliknąć Przygotuj > Edytor ładowania danych na pasku nawigacyjnym.
 3. Utwórz nową sekcję w Edytorze ładowania danych.
 4. Skopiuj następujące dane i wklej je w nowej sekcji: Dane kursu o wyrażeniach zestawu
 5. Kliknij polecenie Ładuj dane. Dane są ładowane w ramach ładowania wbudowanego.

Aby uzyskać więcej informacji o ładowaniu wbudowanym, zobacz temat: Ładowania wbudowane

Tworzenie wyrażeń zestawów za pomocą modyfikatorów

Modyfikator ustawień składa się z jednej lub więcej nazw pól, po których następuje wybór, który ma zostać dokonany na danym polu. Modyfikator jest ujęty w nawiasy kątowe. Na przykład w tym wyrażeniu zestawu:

Sum ( {<Year = {2015}>} Sales )

Modyfikator to:

<Year = {2015}>

Modyfikator ten określa, że wybrane zostaną dane z roku 2015. Nawias klamrowy, w którym zawarty jest modyfikator, wskazuje wyrażenie zestawu.

 1. W arkuszu otwórz panel Zasoby z paska nawigacyjnego, a następnie kliknij Wykresy.

  KPI z wykorzystaniem modyfikatorów zestawu.
 2. Przeciągnij wskaźnik KPI na arkusz, a następnie kliknij Dodaj miarę.

  KPI z wykorzystaniem modyfikatorów zestawu.
 3. Kliknij Sales, a następnie wybierz Sum(Sales) do agregacji.

  KPI z wykorzystaniem modyfikatorów zestawu.

  KPI przedstawia sumę sprzedaży za wszystkie lata.

  KPI z wykorzystaniem modyfikatorów zestawu.
 4. Skopiuj i wklej KPI, aby utworzyć nowy wskaźnik KPI.

 5. Kliknij nowy wskaźnik KPI, kliknij Sales w obszarze Miary, a następnie kliknij Otwórz edytor wyrażeń.

  KPI z wykorzystaniem modyfikatorów zestawu.

  Edytor wyrażeń otwiera się z agregacją Sum(Sales).

  KPI z wykorzystaniem modyfikatorów zestawu.
 6. W edytorze wyrażeń utwórz wyrażenie sumujące Sales tylko za rok 2015: 

  1. Dodaj nawiasy klamrowe, aby wskazać wyrażenie zestawu: Sum({}Sales)
  2. Dodaj nawiasy kątowe, aby wskazać modyfikator zestawu: Sum({<>}Sales)

  3. W nawiasie kątowym dodaj pole do wybrania, w tym przypadku Year, a po nim znak równości. Następnie ujmij rok 2015 w innym zestawie nawiasów klamrowych. Wynikowy modyfikator zestawu to: {<Year={2015}>}.

   Całe wyrażenie to:

   Sum({<Year={2015}>}Sales)
   KPI z wykorzystaniem modyfikatorów zestawu.
  4. Kliknij Zastosuj, aby zapisać wyrażenie i zamknąć edytor wyrażeń. W KPI pokazana jest suma Sales za 2015 rok.

   KPI z wykorzystaniem modyfikatorów zestawu.
 7. Utwórz dwa dodatkowe wskaźniki KPI za pomocą następujących wyrażeń:

  Sum({<Year={2015,2016}>}Sales)

  Modyfikatorem powyżej jest <Year={2015,2016}>. Wyrażenie zwróci sumę Sales za rok 2015 i 2016.

  Sum({<Year={2015},Country={'Germany'}>} Sales)

  Modyfikatorem powyżej jest <Year={2015}, Country={'Germany'}>. Wyrażenie zwróci sumę Sales za rok 2015, gdzie 2015 ma część wspólną z Germany.

  KPI z wykorzystaniem modyfikatorów ustawień

  KPI z wykorzystaniem modyfikatorów zestawu.

Dodawanie identyfikatorów zestawu

Powyższe wyrażenia zestawu będą używać bieżących wyborów jako podstawy, ponieważ nie użyto identyfikatora. Następnie dodaj identyfikatory, aby określić działanie podczas dokonywania wyborów.

W arkuszu utwórz lub skopiuj następujące wyrażenia zestawu:

Sum({$<Year={"2015"}>}Sales

Identyfikator $ będzie opierać wyrażenie zestawu na bieżących wyborach dokonanych w danych. Jest to również domyślne zachowanie, gdy identyfikator nie jest używany.

Sum({1<Year={"2015"}>}Sales)

Identyfikator 1 spowoduje, że agregacja Sum(Sales) w 2015 roku będzie ignorować bieżący wybór. Wartość agregacji nie zmieni się, gdy użytkownik dokona innych wyborów. Na przykład po wybraniu poniżej Germany wartość sumy zagregowanej z roku 2015 nie zmieni się.

Wskaźniki KPI z wykorzystaniem modyfikatorów zestawu i identyfikatorów

Wskaźniki KPI z wykorzystaniem modyfikatorów zestawu i identyfikatorów.

Dodawanie operatorów

Operatory zestawów służą do uwzględniania, wykluczania albo przecinania zestawów danych. Wszystkie operatory korzystają z zestawów jako operandów i zwracają zestaw jako wynik.

Operatorów zestawów można używać w dwóch sytuacjach:

 • Aby wykonać operację zestawu na identyfikatorach zestawów reprezentujących zestawy rekordów w danych.

 • Aby wykonać operację zestawu na zestawach elementów, na wartościach pól lub wewnątrz modyfikatora zestawu.

W arkuszu utwórz lub skopiuj następujące wyrażenie zestawu:

Sum({$<Year={2015}>+1<Country={'Germany'}>}Sales)

W tym przypadku operator znaku plusa (+) tworzy sumę zestawów danych dla 2015 i Germany. Jak wyjaśniono w przypadku identyfikatorów zestawu powyżej, identyfikator w postaci znaku dolara ($) oznacza, że bieżące wybory będą stosowane dla pierwszego operandu, <Year={2015}>. Identyfikator 1 oznacza, że wybór zostanie zignorowany w przypadku drugiego operandu, <Country={'Germany'}>.

KPI z operatorem znaku plusa (+)

Wskaźniki KPI z wykorzystaniem modyfikatorów zestawu i identyfikatorów.

Alternatywnie użyj znaku minusa (-), aby zwrócić zestaw danych składający się z rekordów należących do roku 2015, ale nie do Germany. Możesz też użyć gwiazdki (*), aby zwrócić zestaw zawierający wszystkie rekordy należące do obu zestawów.

Sum({$<Year={2015}>-1<Country={'Germany'}>}Sales)

Sum({$<Year={2015}>*1<Country={'Germany'}>}Sales)

Wskaźniki KPI z wykorzystaniem operatorów

Wskaźniki KPI z wykorzystaniem modyfikatorów zestawu i identyfikatorów.

Dane kursu o wyrażeniach zestawu

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!