Przeskocz do zawartości głównej

Nazwy tabel

Tabele aplikacji Qlik Sense są nazywane, gdy są zapisywane w bazie danych Qlik Sense. Nazw tabel można używać na przykład na potrzeby instrukcji LOAD z klauzulą resident lub wyrażeniami zawierającymi funkcję peek. Są one widoczne w polu systemowym $Table w układzie.

Stosowane są następujące reguły nazewnictwa tabel:

 1. Jeśli etykieta poprzedza bezpośrednio instrukcję LOAD lub SELECT, etykieta zostanie użyta jako nazwa tabeli. Etykieta musi się kończyć znakiem dwukropka.

  Przykład:  

  Table1:

  LOAD a,b from c.csv;

  Więcej informacji zawiera temat Etykiety tabeli.

 2. W razie braku etykiety zostanie użyta nazwa pliku lub tabeli następująca bezpośrednio po słowie kluczowym FROM w instrukcji LOAD lub SELECT. Używane są maksymalnie 32 znaki. W przypadku używania nazwy pliku rozszerzenie zostaje pominięte.
 3. Tabele załadowane jako wbudowane otrzymują nazwy w postaci INLINExx, gdzie xx jest liczbą. Pierwsza tabela wbudowana otrzymuje nazwę INLINE01.
 4. Tabele wygenerowane automatycznie otrzymują nazwy w postaci AUTOGENERATExx, gdzie xx jest liczbą. Pierwsza tabela wygenerowana automatycznie otrzymuje nazwę AUTOGENERATE01.
 5. Jeśli nazwa tabeli wygenerowana zgodnie z powyższymi regułami koliduje z istniejącą nazwą tabeli, jest do niej dodawany przyrostek -x, gdzie x jest liczbą. Liczba jest zwiększana aż do wyeliminowania kolizji. Trzy tabele mogłyby na przykład otrzymać nazwy Budget, Budget-1 i Budget-2.

Istnieją trzy odrębne domeny nazw tabel: section access, section application oraz tabele mapowania. Nazwy tabel wygenerowane w domenie section access i section application są traktowane oddzielnie. Jeśli bieżąca sekcja zawiera odwołanie do tabeli, której nie znaleziono w tej sekcji, aplikacja Qlik Sense przeszuka również drugą sekcję. Tabele mapowania są przetwarzane osobno i nie mają żadnego związku z pozostałymi dwiema domenami nazw tabel.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!