Przeskocz do zawartości głównej

Pola

W polach znajdują się dane, z których korzysta Qlik Sense. Pola mogą być traktowane jako dane załadowane ze skryptu ładowania.

Pola zawierają co najmniej jedną wartość (wartość pola) i na podstawowym poziomie odpowiadają kolumnom w tabeli bazy danych, ale mogą również występować w więcej niż jednej tabeli. Wartości pola zawierają dane liczbowe lub dane alfanumeryczne. Jeśli dane zostały załadowane ze skryptu ładowania, pola mogą być wizualizowane w formie tabeli.

Przykłady danych w skrypcie ładowania:

Temp: LOAD * inline [ Customer Product UnitSales UnitPrice Imagine Film 4 16 Imagine Film 10 15 Imagine Shutter 9 9 PhotoInc Shutter 5 10 PhotoInc Lens 2 20 PhotoInc Magnifier 4 25 Gallery Film 8 15 Gallery Lens 7 19 ] (delimiter is ' ');
 

Pola reprezentowane w tabeli modelu danych po załadowaniu danych:

Data model table.

Te same pola jako kolumny w wizualizacji tabeli na arkuszu:

Table visualization.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!