Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Zmiana sposobu sortowania wizualizacji

Można zmienić kolejność sortowania wymiarów i miar, aby dane były prezentowane w pożądany sposób.

Większość wizualizacji ma w panelu właściwości sekcję Sortowanie, w której można zmienić kolejność sortowania, przeciągając wymiar lub miarę za symbol przeciągania paski przeciągania do odpowiedniej pozycji. Sortowanie można w pewnym stopniu modyfikować również w wizualizacjach bez sekcji sortowania.

Na poniższym zrzucie ekranu sortowanie główne odbywa się według miary Gross Sales.

Sekcja sortowania w panelu właściwości.

Wykres słupkowy posortowany w takiej kolejności sortowania wygląda następująco.

Wykres słupkowy posortowany według Gross Sales.

Ponieważ istnieją tu dwie miary, Gross Sales i Sales, słupki są domyślnie pogrupowane. Miara Gross Sales jest prezentowana jako pierwsza, ponieważ ma priorytet 1 sortowania. Gdyby miara Sales została przeciągnięta na górę listy Sortowanie, wówczas pierwszym słupkiem byłby słupek Sales, a drugim słupek Gross Sales.

Aby zamiast tego sortować według miary Year, trzeba przeciągnąć Year na początek sekcji Sortowanie. Wykres słupkowy zostanie zaktualizowany i będzie sortowany według miary Year.

Wykres słupkowy posortowany według Year.

InformacjaNa wykresach słupkowych o wielu wymiarach sortowanie jest na stałe ograniczone do pierwszego wymiaru. Wymiar ten jest podstawą dla grup i kumulacji, więc sortowanie według innego wymiaru lub miary spowodowałoby niepożądane rozdzielanie takich grup. Jeśli mimo to chcesz sortować według wartości miary, skorzystaj z opcji Sortuj wg wyrażenia w sekcji Sortowanie pierwszego wymiaru.

Sortowanie w sekcjach wymiarów i miar

Choć kolejność sortowania określa się przede wszystkim w sekcji Sortowanie, można ją też zmieniać w panelu właściwości w sekcji Dane, w obszarach Wymiary i Miary. W obszarze Wymiary można zmieniać priorytet sortowania poszczególnych wymiarów, przeciągając je na odpowiednie miejsce. Analogicznie, w obszarze Miary można przeciągać miary, aby określić kolejność ich sortowania. Umieść kursor myszy na symbolu przeciągania paski przeciągania i przeciągnij wymiar lub miarę, aby zmienić kolejność. Zmiany zostaną odzwierciedlone w wizualizacji.

Sortowanie wewnętrzne

W sekcji Sortowanie można określić nie tylko względną kolejność sortowania wymiarów i miar, ale również wewnętrzną kolejność sortowania.

Kliknij nazwę wymiaru lub miary, aby otworzyć ustawienia, a następnie kliknij przycisk sortowania, aby przełączyć na sortowanie Niestandardowe. W poniższej tabeli przedstawiono kolejność sortowania według priorytetu wewnętrznego i opcje sortowania. Dostępne opcje sortowania to Rosnąco i Malejąco.

Opcje sortowania:

  • Sortuj wg wyrażenia (Podaj wyrażenie, według którego będzie odbywać się sortowanie. Dostępne tylko w przypadku wymiarów).
  • Sortuj w kolejności liczbowej
  • Sortuj alfabetycznie

Dodatkowo można posortować według kolejności ładowania, przełączając na tryb Niestandardowe i pozostawiając wszystkie opcje sortowania niezaznaczone.

Jeśli dla pola zostanie ustawiona kolejność niestandardowa, ta kolejność zastąpi jakąkolwiek wewnętrzną kolejność sortowania wybraną w obszarze Sortowanie.

Więcej informacji można znaleźć w temacie Dostosowywanie kolejności wartości wymiaru.

Sortowanie domyślne

Wymiary i miary są domyślnie sortowane w kolejności dodania, tak że ostatnio dodany element jest ostatni. Każdy wymiar jest sortowany wewnętrznie w sposób najbardziej typowy dla typu danych, jaki reprezentuje. Liczby są sortowane w kolejności liczbowej rosnącej. Tekst jest sortowany w kolejności alfabetycznej rosnącej.

Sortowanie domyślne w wizualizacjach
Wizualizacja Opis
Wykres słupkowy

Wykres słupkowy z jedną miarą i jednym wymiarem jest domyślnie wyświetlany ze słupkami pionowymi posortowanymi malejąco według miary.

Jeśli wymiar zawiera mniej niż 10 wartości, stosowane jest sortowanie alfabetyczne według wymiaru.

Wykres pudełkowy Wykres liniowy jest domyślnie sortowany według linii środkowej. Można również sortować według pierwszego wąsa, początku wykresu pudełkowego, końca wykresu pudełkowego albo według ostatniego wąsa.
Wykres kombi Sortowanie według elementu dodanego jako pierwszy (wymiaru lub miary).
Wykres rozkładu Wykres rozkładu jest domyślnie sortowany według wymiaru zewnętrznego.
Panel filtrowania

Dane w panelach filtrowania są domyślnie wyświetlane w kolejności rosnącej.

Miernik

Na mierniku używana jest tylko jedna wartość miary: pierwsza wartość w sekcji Miary.

Histogram Histogram nie ma sekcji sortowania.
Wskaźnik KPI Miara dodana jako pierwsza staje się domyślnie wartością główną.
Wykres liniowy

Wykres liniowy jest domyślnie sortowany według wymiaru.

Mapa Warstwa mapy może zawierać tylko jeden wymiar. Sortowanie służy do określania kolejności dodawania punktów lub obszarów do mapy.
Wykres kołowy

Wykres kołowy zawiera jedną miarę i jeden wymiar. Domyślne sortowanie wykresu kołowego to sortowanie malejąco według miary.

Wykres punktowy

We właściwościach wykresu punktowego nie ma sekcji sortowania, a o miejscu użycia poszczególnych miar decyduje ich kolejność. Pierwsza miara jest używana dla osi X, druga dla osi Y, a trzecia (opcjonalna) dla rozmiaru bąbelków na wykresie punktowym (w przypadku dużych zestawów danych służy do określania koloru). Wykres punktowy może mieć tylko jeden wymiar.

Tabela

Kolumny wymiarów i miar są domyślnie wyświetlane w kolejności dodania.

Porządek sortowania wierszy: Domyślnie tabela jest sortowana w kolejności rosnącej według pierwszego wymiaru lub pierwszej miary z listy Sortowanie. Kolejność sortowania można tymczasowo zmienić, klikając nagłówek wiersza, według którego ma się odbywać sortowanie. Jedno kliknięcie to kolejność rosnąca, dwa kliknięcia — kolejność malejąca.

Tekst i grafika

W wizualizacji typu tekst i grafika nie ma sekcji sortowania, ale kolejność symboli miar w wizualizacji można zmieniać, przeciągając je.

Mapa drzewa

Mapa drzewa nie ma sekcji sortowania. Dane są sortowane automatycznie według wielkości miary.

Dowiedz się więcej

 

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!