Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Korzystanie z wyników wyszukiwania w celu zmiany wyboru

Interakcje z wynikami wyszukiwania danych

W wynikach wyszukiwania danych widoczne są kombinacje trafień znalezione w całej bazie danych Qlik Sense. Wyniki są oparte na skojarzeniach pól. Wyniki są sortowane w kolejności malejącej według liczby dopasowanych wyników wyszukiwania. Jeśli istnieje więcej niż jedno dopasowanie, wówczas wyniki są uporządkowane według istotności. Kliknij dopasowanie, aby wstawić ją w polu wyszukiwania.

Wybranie wyniku powoduje dokonanie rzeczywistej selekcji wartości i odpowiednie zaktualizowanie bieżących wyborów i wizualizacji zawierających wybrane dane.

Ten zrzut ekranu przedstawia kategorie dostępne w bazie danych: john, Vegetables oraz sugar.

Widok wyszukiwania z wynikami wyszukiwania.
Informacja Jeśli w wynikach zostanie wybrana wartość wymiaru, na pasku wyboru zostanie wyświetlona nazwa pola, a nie nazwa wymiaru.

Aby wyczyścić pole wyszukiwania, należy kliknąć ikonę anulowania Close w prawej jego części. Kliknij ikonę wyszukiwania Search, aby zamknąć inteligentne wyszukiwanie.

Wyszukiwane hasła są zawsze porównywane do początków słów w bazie danych. W wynikach wyszukiwania terminu „kwas” nie byłoby na przykład słowa „aminokwas”, natomiast pasowałyby oba słowa „kwaskowy” czy „kwaszenie”. W celu pokazania dopasowania wyszukiwane terminy są kolorowane. Jeśli jest więcej niż sześć wyszukiwanych haseł, kolory są używane wielokrotnie.

Modyfikowanie bieżącego wyboru z użyciem wyszukiwania inteligentnego

Gdy wyszukiwanie inteligentne jest używane w celu wyszukiwania danych w aplikacji, a następnie zostanie wykonany wybór wyników, wówczas można wyszukiwać w tym wyborze. Następnie można kliknąć jeden z wyników wyszukiwania, aby zmienić bieżące wybory. Funkcja inteligentnego wyszukiwania automatycznie przeszukuje bieżące wybory — wystarczy dodać szukane ciągi i przeprowadzić nowe wyszukiwanie. Proces ten można powtarzać wielokrotnie, aby filtrować wyniki wyszukiwania.

Korzystanie z wyszukiwania inteligentnego w selekcjach Region i Product type.

Widok inteligentnego wyszukiwania z wynikami wyszukiwania.

W przypadku wyszukiwania w obrębie bieżącego wyboru funkcja wyszukiwania inteligentnego zwróci wyniki powiązane z bieżącym wyborem. Jeśli szukane hasła nie są powiązane z bieżącym wyborem, zostanie wyświetlona opcja wyczyszczenia bieżącego wyboru. W razie wyczyszczenia wyboru zostanie od razu wyświetlony wynik dla szukanych haseł, bez konieczności ponownego ich wpisywania.

Jeśli podczas wyszukiwania w obrębie wyboru szukane hasła są wykluczone z powodu dokonanych wyborów (ciemnoszare), nie zostaną zwrócone żadne wyniki.

Jeśli wyszukiwanie wielu haseł w obrębie wyboru nie zwróci wyniku obejmującego wszystkie szukane hasła, można wyświetlić trafienia częściowe, klikając opcję Pokaż dopasowania częściowe.

Wyszukiwanie wielu terminów „fresh fruit” nie zwróciło wyniku dla wszystkich szukanych terminów, dzięki czemu opcja „Pokaż dopasowania częściowe” stała się dostępna.

Opcja „Pokaż częściowe dopasowania” dostępna w widoku inteligentnego wyszukiwania.

Jeśli wyszukiwanie w obrębie selekcji nie wygeneruje żadnych wyników, zostanie wyświetlony komunikat „Nie znaleziono dopasowań w ramach bieżącej selekcji.”. Jeśli selekcja jest zablokowana, może być wskazane jej odblokowanie i powtórzenie wyszukiwania.

Brak wyniku dla wyszukiwania „sugar” w selekcji Product Type.

Wiadomość „Nie znaleziono dopasowań w ramach bieżącej selekcji” w widoku inteligentnego wyszukiwania.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!