Przeskocz do zawartości głównej

Num — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Funkcja Num() formatuje liczbę, to znaczy konwertuje wartość liczbową danych wejściowych na wyświetlany tekst przy użyciu formatu określonego w drugim parametrze. Jeśli drugi parametr zostanie pominięty, używa separatorów dziesiętnych i tysięcznych ustawionych w skrypcie ładowania danych. Parametrami opcjonalnymi są niestandardowe symbole separatora dziesiętnego i separatora tysięcy.

Składnia:  

Num(number[, format[, dec_sep [, thou_sep]]])

Typ zwracanych danych: dual

Funkcja Num zwraca wartość podwójną z ciągiem i wartością liczbową. Funkcja pobiera wartość liczbową wyrażenia wejściowego i generuje ciąg reprezentujący liczbę.

Argumenty:  

Argumenty
Argument Opis
number

Liczba do sformatowania.

format

Ciąg określający sposób formatowania otrzymywanego ciągu. W przypadku pominięcia zostaną użyte separatory dziesiętne i tysięcy ustawione w skrypcie ładowania danych.

dec_sep

Ciąg znaków określający separator dziesiętny. W przypadku pominięcia zostanie użyta wartość zmiennej DecimalSep ustawiona w skrypcie ładowania danych.

thou_sep

Ciąg znaków określający separator tysięcy. W przypadku pominięcia zostanie użyta wartość zmiennej ThousandSep ustawiona w skrypcie ładowania danych.

Więcej informacji o formatowaniu liczb zawiera temat Konwencje formatów liczb i godzin.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!