Przeskocz do zawartości głównej

Rate — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Ta funkcja zwraca stopę procentową dla okresu w rozliczeniu rocznym. Wynik ma następujący domyślny format liczby: Fix — dwa miejsca po przecinku i %.

Składnia:  

Rate(nper, pmt , pv [ ,fv [ , type ] ])

Typ zwracanych danych: liczbowy.

Argument rate jest obliczany przez iterację i może mieć zero lub kilka rozwiązań. Jeśli otrzymane wyniki dotyczące argumentu rate nie są zbieżne, zwracana jest wartość NULL.

Argumenty:  

Argumenty
Argument Opis
nper Łączna liczba okresów płatności w rozliczeniu rocznym.

pmt

Płatność dokonywana w każdym okresie. Jej wartość nie może się zmieniać w okresie obowiązywania rozliczenia rocznego. Płatność jest wyrażona jako liczba ujemna, na przykład -20.

pv

Wartość bieżąca lub łączna kwota odpowiadająca aktualnej wartości serii przyszłych płatności. W przypadku pominięcia argumentu pv przyjmuje się, że jego wartość wynosi 0 (zero).

fv

Wartość przyszła lub saldo środków pieniężnych, które chce się uzyskać po dokonaniu ostatniej płatności. W przypadku pominięcia argumentu fv przyjmuje się, że jego wartość wynosi 0.

type

Powinien mieć wartość 0, jeśli termin płatności przypada na koniec okresu, lub 1, jeśli termin płatności przypada na początek okresu. W przypadku pominięcia argumentu type przyjmuje się, że jego wartość wynosi 0.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!