Przeskocz do zawartości głównej

Ograniczenia dotyczące korzystania z Direct Discovery

InformacjaJednak produkt Direct Discovery nie będzie rozwijany w celu przezwyciężenia tych ograniczeń.

Obsługiwane typy danych

Nie wszystkie typy danych są obsługiwane w Direct Discovery. Mogą pojawić się sytuacje, w których konieczne będzie zdefiniowanie konkretnych formatów danych źródłowych w Qlik Sense. Formaty danych można zdefiniować w skrypcie ładowania za pomocą składni SET Direct...Format. W poniższym przykładzie przedstawiono sposób definiowania formatu danych źródłowej bazy danych dla Direct Discovery:

Przykład:  

SET DirectDateFormat='YYYY-MM-DD';

Istnieją również dwie zmienne skryptu, które kontrolują sposób, w jaki Direct Discovery formatuje wartości walutowe w generowanych instrukcjach SQL:

SET DirectMoneyFormat (default '#.0000')
SET DirectMoneyDecimalSep (default '.')

Składnia dla tych dwóch zmiennych jest taka sama, jak dla zmiennych MoneyFormat i MoneyDecimalSep, ale istnieją dwie istotne różnice w zakresie ich stosowania:

 • Nie jest to format wyświetlania, dlatego nie powinien zawierać symboli walut ani separatorów tysięcy.
 • Wartości domyślne nie są kontrolowane przez ustawienia regionalne, ale są powiązane z tymi wartościami. (Formaty właściwe dla ustawień regionalnych zawierają symbole walut).

Funkcja Direct Discovery może obsługiwać selekcję danych rozszerzonych Unicode przy użyciu standardowego formatu SQL dla rozszerzonych literałów ciągów znaków (N’<ciąg rozszerzony>’), co jest wymagane przez niektóre bazy danych (w tym przez SQL Server). Zastosowanie tej składni można włączyć dla Direct Discovery przy użyciu używanej w skryptach zmiennej DirectUnicodeStrings. Ustawienie tej zmiennej na wartość "true" umożliwi użycie "N" przed literałami ciągów.

Zabezpieczenia

W przypadku korzystania z Direct Discovery należy uwzględnić następujące kwestie, które mogą wpływać na stosowane praktyki w zakresie bezpieczeństwa:

 • Wszyscy użytkownicy tej samej aplikacji Direct Discovery muszą korzystać z tego samego połączenia. Uwierzytelnianie tranzytowe i osobne referencje dla użytkownika nie są obsługiwane.
 • Sekcja Section Access jest obsługiwana tylko w trybie serwera.
 • Dostęp do sekcji nie jest obsługiwany w przypadku sprzężeń o wysokiej kardynalności.
 • W bazie danych możliwe jest jednak wykonywanie niestandardowych instrukcji SQL przy użyciu wyrażenia ze słowem kluczowym NATIVE, dlatego połączenie z bazą danych skonfigurowane w skrypcie ładowania powinno korzystać z konta z uprawnieniami tylko do odczytu z bazy danych.
 • Direct Discovery nie udostępnia żadnej możliwości rejestrowania, ale możliwe jest korzystanie z funkcji śledzenia ODBC.
 • Możliwe jest wypełnienie bazy danych żądaniami od klienta.
 • Z plików dziennika można pobrać szczegółowe komunikaty o błędach.

Nieobsługiwane funkcje Qlik Sense

Z powodu interaktywnej i zorientowanej na składnię SQL natury Direct Discovery niektóre funkcje nie są obsługiwane:

 • Obliczenia zaawansowane (analiza zestawów, wyrażenia złożone)
 • Wymiary wyliczane
 • Analiza porównawcza (stan alternatywny) obiektów, które korzystają z pól Direct Discovery
 • Pola MEASURE and DETAIL w programie Direct Discovery nie są obsługiwane podczas korzystania z funkcji inteligentnego wyszukiwania.
 • Wyszukiwanie pól DETAIL programu Direct Discovery
 • Ładowanie binarne z aplikacji, która uzyskuje dostęp do tabeli Direct Discovery.
 • Klucze syntetyczne w tabeli Direct Discovery
 • Nazwy tabel w skrypcie nie mają zastosowania do tabel Direct Discovery.
 • Zastosowanie symbolu wieloznacznego * po słowie kluczowym DIRECT QUERY w skrypcie ładowania

  Przykład: (DIRECT QUERY *)

 • Tabele bazy danych Oracle z kolumnami zawierającymi dane typu LONG.
 • Duże liczby całkowite w notacji naukowej spoza zakresu [-9007199254740990, 9007199254740991]. Liczby te mogą powodować błędy zaokrąglania i nieoczekiwane zachowanie.
 • Schematy bazy danych Snowflake
 • Przygotowanie danych w Menedżerze danych
 • Qlik Sense Enterprise SaaS
 • Pobierz jako plik programu Microsoft Excel
 • Aplikacja mobilna offline na iOS
 • Integracja analiz zaawansowanych
 • Rozszerzenia
 • Qlik GeoAnalytics
 • Przypisywanie kolorów do wymiarów i miar głównych nie jest obsługiwane.
 • Nowe wizualizacje dołączone do wersji Qlik Sense Enterprise on Windows z czerwca 2017 r. i późniejszych
 • Źródła inne niż SQL i instrukcje inne niż SQL (na przykład funkcja PLACEHOLDER w SAP HANA).
 • Następujące łączniki nie są obsługiwane:
  • Łącznik Qlik Salesforce
  • Łącznik Qlik REST
  • Łączniki Qlik WWW
  • Łącznik Qlik do użytku z SAP NetWeaver
 • Optymalizowanie kodu SQL generowanego przez zapytania Direct Discovery
 • Sprzężenia o wysokiej kardynalności w połączeniu z tabelami w pamięci mogą generować duże klauzule IN, które mogą przekraczać limit bufora SQL w źródle danych.
 • Obiekty pakietu Qlik Visualization and Dashboard bundle
 • Wnioski
 • Alarmy
 • Widoki dynamiczne
 • Niestandardowe etykietki

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!