Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Kurtosis — funkcja wykresu

Funkcja Kurtosis() zwraca kurtozę zakresu danych zagregowanych w wyrażeniu lub polu iterowanym po wymiarach wykresu.

Składnia:  

Kurtosis([{SetExpression}] [DISTINCT] [TOTAL [<fld{, fld}>]] expr)

Typ zwracanych danych: numeric

Argumenty:  

Argumenty
Argument Opisu
expr Wyrażenie lub pole zawierające mierzone dane.
SetExpression Funkcja agregacji będzie domyślnie dokonywać agregacji na zbiorze możliwych wierszy zdefiniowanym przez selekcję. Alternatywny zestaw wierszy można zdefiniować za pomocą wyrażenia analizy zestawów.
DISTINCT Jeśli przed argumentami funkcji występuje słowo DISTINCT, wówczas duplikaty wynikające z wyników obliczenia argumentów funkcji są pomijane.
TOTAL

Jeśli słowo TOTAL występuje przed argumentami funkcji, wówczas obliczenie jest wykonywane względem wszystkich możliwych wartości z uwzględnieniem bieżących selekcji, nie tylko tych należących do bieżącej wartości wymiaru, to znaczy z pominięciem wymiarów wykresu.

Korzystając z polecenia TOTAL [<fld {.fld}>], gdzie po kwalifikatorze TOTAL podana jest lista nazw pól stanowiących podzbiór zmiennych wymiarów wykresu, można utworzyć podzbiór wszystkich możliwych wartości.

Określenie zakresu agregacji

Ograniczenia:  

Parametr funkcji agregacji nie może zawierać innych funkcji agregacji, chyba że takie wewnętrzne agregacje zawierają kwalifikator TOTAL. W przypadku bardziej zaawansowanych agregacji zagnieżdżonych należy stosować zaawansowaną funkcję w Aggrpołączeniu z określonym wymiarem.

Przykłady i wyniki:  

Example table
Type Value                                      
Comparison 2 27 38 31 1 19 1 34 3 1 2 3 2 1 2 1 3 29 37 2
Observation 35 40 12 15 21 14 46 10 28 48 16 30 32 48 31 22 12 39 19 25
Przykłady funkcji
Przykład Wynik
Kurtosis(Value)

W przypadku tabeli zawierającej wymiar Type i miarę Kurtosis(Value), jeśli pokazane są wartości Totals dla tej tabeli, a format liczb przewiduje trzy cyfry znaczące, zwracany jest wynik 1,252. W przypadku wymiaru Comparison jest to 1,161, a w przypadku wymiaru Observation — 1,115.

Kurtosis(TOTAL Value)) 1,252 dla wszystkich wartości wymiaru Type, ponieważ kwalifikator TOTAL sprawia, że wymiary są ignorowane.

Dane zastosowane w przykładach:

Table1:
Crosstable (Type, Value)
Load recno() as ID, * inline [
Observation|Comparison
35|2
40|27
12|38
15|31
21|1
14|19
46|1
10|34
28|3
48|1
16|2
30|3
32|2
48|1
31|2
22|1
12|3
39|29
19|37
25|2 ] (delimiter is '|');

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!