Przeskocz do zawartości głównej

Wyszukiwanie złożone

W wyszukiwaniu złożonym można połączyć dwa lub więcej wyszukiwań przy użyciu operatorów wyszukiwania. Umożliwia to niestandardowe i specyficzne filtrowanie danych. Wyszukiwanie złożone jest wyzwalane przez umieszczenie go w nawiasach. W pojedynczym wyszukiwaniu złożonym można użyć wielu operatorów wyszukiwania.

Wyszukiwanie złożone w Qlik Sense

Przykład wyszukiwania złożonego przy użyciu operatora OR (|).

W najbardziej podstawowej formie wyszukiwanie złożone może zawierać pojedynczą wartość. W przeciwieństwie do innych metod wyszukiwania wyszukiwanie złożone pojedynczego hasła zwróci tylko wartości dokładnie dopasowane do wyszukiwanego hasła. Może to pomóc w tworzeniu bardziej szczegółowych wyszukiwań danych.

Wyszukiwanie złożone przy użyciu pojedynczego hasła

Wyszukiwanie złożone przy użyciu tylko jednego hasła.

Wyszukiwanie złożone może zawierać jeden lub więcej symboli wieloznacznych. Jeśli treść wyszukiwania zawiera spacje, użyj cudzysłowu, aby ująć wartość tak, jak pojawia się w wyszukiwaniu złożonym.

Aby uzyskać więcej informacji na temat cudzysłowów i symboli wieloznacznych, zobacz temat Wyszukiwanie tekstowe.

Wyszukiwanie złożone przy użyciu wielu symboli wieloznacznych i cudzysłowów

Przykład wyszukiwania złożonego.

Operator wyszukiwania OR („|”)

W wyniku używania operatora OR wyszukiwanie złożone zwróci wartości, które pasują do dowolnego z uwzględnionych wyszukiwań.

Wyszukiwanie złożone przy użyciu operatora wyszukiwania OR

Wyszukiwanie złożone przy użyciu operatora OR

Operator wyszukiwania AND („&”)

W wyniku używania operatora AND wyszukiwanie złożone zwróci wartości, które pasują do wszystkich elementów wyszukiwania uwzględnionych w instrukcji. Ponieważ wyszukiwania złożone zwracają tylko dokładne dopasowania, ten operator jest zwykle używany z co najmniej jednym symbolem wieloznacznym.

Wyszukiwanie złożone przy użyciu operatora wyszukiwania AND

Wyszukiwanie złożone przy użyciu operatora AND

W tym dodatkowym przykładzie używa się operatora AND i kilku symboli wieloznacznych w wyszukiwaniu złożonym.

Dodatkowy przykład wyszukiwania złożonego przy użyciu operatora wyszukiwania AND

Wyszukiwanie złożone przy użyciu operatora AND

Operator wyszukiwania XOR („^”)

W wyniku używania operatora XOR wyszukiwanie złożone zwróci wartości, które pasują do pierwszego lub drugiego z uwzględnionych wyszukiwań, ale nie obu.

W poniższym przykładzie wyszukiwanie zwraca wartości zaczynające się na literę „j” lub kończące się na literę „h”, ale wartości spełniające oba te kryteria (takie jak „Josh”) nie są uwzględniane.

Wyszukiwanie złożone przy użyciu operatora wyszukiwania XOR

W tym przypadku wyszukiwany tekst to „(J* ^ *h)” bez cudzysłowu w rzeczywistym wyszukiwaniu.

W tym przykładzie użyto operatora XOR i kilku symboli wieloznacznych.

Dodatkowy przykład wyszukiwania złożonego przy użyciu operatora wyszukiwania XOR

Wyszukiwanie złożone przy użyciu operatora XOR

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!