Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Tworzenie wymiaru wyliczanego

Wymiar wyliczany można utworzyć na karcie Elementy główne w panelu zasobów. Edytor wyrażeń jest otwierany z okna dialogowego Utwórz nowe wymiary.

 1. Kliknij nagłówek Wymiary na karcie Elementy główne, aby rozwinąć tę kategorię.

 2. Kliknij polecenie Utwórz nową.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Utwórz nowe wymiary.

 3. Kliknij Wyrażenie w polu tekstowym Pole, aby otworzyć okno dialogowe Dodaj wyrażenie.

Można teraz w różny sposób dodawać wyrażenia w zależności od preferencji i poziomu złożoności.

WskazówkaPonadto można dodawać wyrażenia przez wpisanie ich bezpośrednio w polu tekstowym Pole, ale wówczas nie będą działać funkcje wyróżniania składni i sprawdzania składni.

Korzystanie z funkcji klasycznych

 1. Z listy rozwijanej wybierz pole.

 2. Kliknij funkcję agregacji do zastosowania.
 3. Kliknij polecenie Wstaw, aby wstawić tę funkcję i to pole do edytora wyrażeń.

  WskazówkaDo edytora wyrażeń można wstawić tylko funkcję albo tylko pole. W tym celu wystarczy wybrać tylko jedno z nich.
 4. Kliknij polecenie Zastosuj, aby zamknąć okno dialogowe Dodaj wyrażenie.

  Dodaj opis wymiaru.

Dodawanie wyrażenia przez wpisanie go w edytorze

 1. Wyrażenie można dodać przez wpisanie go bezpośrednio w edytorze wyrażeń.

  Nazwy pól użyte w takim wyrażeniu są sprawdzane, a składnia wyrażenia — weryfikowana.

  WskazówkaW trakcie wpisywania wyrażenia w edytorze wyrażeń jest ono na bieżąco weryfikowane. W przypadku wystąpienia błędu wyświetlona zostaje podpowiedź dotycząca tego, co jest wpisane błędnie. Dodatkowe informacje o błędzie można uzyskać po kliknięciu stosownej ikony obok podpowiedzi.

  Każda linia w edytorze wyrażeń jest numerowana; stosowane jest tam również wyróżnienie składni.

 2. Kliknij polecenie Zastosuj, aby zamknąć okno dialogowe Dodaj wyrażenie.

  W przypadku miary dodaj jej opis.

Dodawanie wyrażenia za pośrednictwem panelu właściwości

Wyrażenie można dodać do wizualizacji za pomocą panelu właściwości.

 1. Otwórz arkusz z wizualizacją do edycji.

 2. Kliknij EdytujEdytuj arkusz, aby otworzyć panel właściwości. (Jeśli jest ukryty, kliknij polecenie Pokaż właściwościPokaż właściwości arkusza w prawym dolnym rogu, aby go otworzyć).

 3. Kliknij wizualizację do edycji.

  Panel właściwości dla tej wizualizacji jest wyświetlony po prawej stronie.

 4. W sekcji Dane kliknij polecenie Dodaj dane, a następnie wybierz opcję Wymiar.

  Zostanie wyświetlone pole tekstowe tego wymiaru.

 5. Podaj wyrażenie. Wyrażenie musi rozpoczynać się znakiem równości (=), w przeciwnym razie będzie interpretowane jako tekst.

Szczegółowa pomoc dotycząca składni

Aby otworzyć pomoc online z pełnym opisem sposobu korzystania z bieżącej funkcji, należy dwukrotnie kliknąć nazwę funkcji w edytorze wyrażeń, a następnie nacisnąć kombinację klawiszy Ctrl+H. Funkcja ta staje się dostępna po wpisaniu pierwszego nawiasu wyrażenia po nazwie funkcji.

InformacjaFunkcja ta jest obsługiwana tylko w przypadku korzystania z komputera z klawiaturą.

Dodawanie opisu do wymiaru

Po podaniu wyrażenia warto dodać jego opis.

 1. Podaj nazwę wymiaru.

 2. Podaj opis wymiaru (opcjonalnie).

 3. Opcjonalnie kliknij ikonę Strzałka w dół na liście rozwijanej kolorów i wybierz kolor, używając jednej z następujących metod:

  • Kliknij jeden z kolorów w palecie.
  • Podaj sześcioznakowy kod koloru w polu wejściowym kodu szesnastkowego: #.
  • Kliknij przycisk Pokaż opcje u dołu okna dialogowego, wybierz kolor z koła kolorów i w razie potrzeby odpowiednio ustaw suwak nasycenia.
 4. Dodaj znaczniki (opcjonalnie).

 5. Kliknij polecenie Utwórz.
 6. Kliknij przycisk Gotowe, aby zamknąć okno dialogowe.

Wymiar wyliczany zostaje teraz zapisany w kategorii Wymiary na karcie Elementy główne i można z niego już korzystać w wizualizacjach.

Dowiedz się więcej

 

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!