Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

ZTestw_dif — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Funkcja ZTestw_dif() zwraca zagregowaną średnią różnicę testu z dla jednego szeregu wartości.

Ta funkcja ma zastosowanie do testów z, w których szeregi danych wejściowych są podane w formacie ważonym dwukolumnowym:

Jeśli funkcja jest używana w skrypcie ładowania danych, wartości są iterowane po liczbie rekordów, zgodnie z definicją z klauzuli group by.

Jeśli funkcja jest używana w wyrażeniu wykresu, wartości są iterowane po wymiarach wykresu.

Składnia:  

ZTestw_dif ( weight, value [, sigma]) 

Typ zwracanych danych: numeric

Argumenty:  

Argumenty
Argument Opisu
value Wartości powinny być zwracane przez parametr value. Przyjmowana jest średnia w próbie równa 0. Jeśli konieczne jest wykonanie testu względem innej średniej, odejmij tę wartość od wartości próby.
weight Każda wartość próbki w argumencie value może być zliczana raz lub więcej razy, w zależności od wartości wagi w argumencie weight.
sigma Jeśli odchylenie standardowe jest znane, wówczas można je określić w parametrze sigma. Jeśli parametr sigma zostanie pominięty, wówczas stosowane będzie rzeczywiste odchylenie standardowe dla próby.

Ograniczenia:  

Wartości tekstowe, wartości NULL i wartości brakujące w wyniku wyrażenia powodują zwrócenie wartości NULL.

Przykład:  

ZTestw_dif( Weight, Value-TestValue)

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!