Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

FirstSortedValue — funkcja wykresu

Funkcja FirstSortedValue() zwraca wartość z wyrażenia określonego w argumencie value, który odpowiada wynikowi sortowania argumentu sort_weight, na przykład nazwie produktu o najniższej cenie jednostkowej. N-ta wartość w kolejności sortowania może zostać określona w argumencie rank. W przypadku uzyskania więcej niż jednej wartości o takim samym wyniku sort_weight dla podanej wartości argumentu rank funkcja zwraca NULL.

Składnia:  

FirstSortedValue([{SetExpression}] [DISTINCT] [TOTAL [<fld {,fld}>]] value, sort_weight [,rank])

Typ zwracanych danych: dual

Argumenty:  

Argumenty
Argument Opis
value Pole danych wyjściowych Funkcja znajduje wartość wyrażenia value odpowiadającą wynikowi sortowania argumentu sort_weight.
sort_weight

Pole wejściowe Wyrażenie zawierające dane do sortowania. Znajdowana jest pierwsza (najniższa) wartość argumentu sort_weight, na podstawie której określana jest wartość wyrażenia podanego argumentem value. Jeśli przed argumentem sort_weight zostanie podany znak minusa, funkcja zwróci ostatnią (najwyższą) wartość z sortowania.

rank

Podanie dla parametru rank wartości „n” większej niż 1 spowoduje zwrócenie n-tej wartości w kolejności sortowania.

SetExpression Funkcja agregacji będzie domyślnie dokonywać agregacji na zbiorze możliwych wierszy zdefiniowanym przez selekcję. Alternatywny zestaw wierszy można zdefiniować za pomocą wyrażenia analizy zestawów.
DISTINCT Jeśli przed argumentami funkcji występuje słowo DISTINCT, wówczas duplikaty wynikające z wyników obliczenia argumentów funkcji są pomijane.
TOTAL

Jeśli słowo TOTAL występuje przed argumentami funkcji, wówczas obliczenie jest wykonywane względem wszystkich możliwych wartości z uwzględnieniem bieżących selekcji, nie tylko tych należących do bieżącej wartości wymiaru, to znaczy z pominięciem wymiarów wykresu.

Korzystając z polecenia TOTAL [<fld {.fld}>], gdzie po kwalifikatorze TOTAL podana jest lista nazw pól stanowiących podzbiór zmiennych wymiarów wykresu, można utworzyć podzbiór wszystkich możliwych wartości.

Określenie zakresu agregacji

Przykłady i wyniki:  

Dane
Customer Product UnitSales UnitPrice
Astrida AA 4 16
Astrida AA 10 15
Astrida BB 9 9
Betacab BB 5 10
Betacab CC 2 20
Betacab DD - 25
Canutility AA 8 15
Canutility CC - 19
Przykłady i wyniki
Przykład Wynik
firstsortedvalue (Product, UnitPrice)

BB, czyli Product z najniższą wartością w kolumnie UnitPrice(9).

firstsortedvalue (Product, UnitPrice, 2)

BB, czyli Product z drugą najniższą wartością w kolumnie UnitPrice(10).

firstsortedvalue (Customer, -UnitPrice, 2)

Betacab, czyli Customer, który ma Product z drugą najwyższą wartością w kolumnie UnitPrice(20).

firstsortedvalue (Customer, UnitPrice, 3)

NULL, ponieważ są dwie wartości w kolumnie Customer (Astrida i Canutility) z tą samą wartością rank (trzecia najniższa wartość) w kolumnie UnitPrice(15).

Aby zapewnić, że nie zostaną niespodziewanie zwrócone wartości null, należy skorzystać z kwalifikatora distinct.

firstsortedvalue (Customer, -UnitPrice*UnitSales, 2)

Canutility, czyli Customer z drugą najwyższą wartością w kolumnie UnitPrice pomnożoną przez wartość w kolumnie UnitSales (120).

Dane zastosowane w przykładach:

ProductData:

LOAD * inline [

Customer|Product|UnitSales|UnitPrice

Astrida|AA|4|16

Astrida|AA|10|15

Astrida|BB|9|9

Betacab|BB|5|10

Betacab|CC|2|20

Betacab|DD||25

Canutility|AA|8|15

Canutility|CC||19

] (delimiter is '|');

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!