Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

DayNames

Zdefiniowany format zastępuje konwencję zapisu nazw dni tygodnia systemu na podstawie ustawień regionalnych.

Składnia:  

DayNames

Podczas modyfikowania zmiennej wymagany jest średnik ; do oddzielenia poszczególnych wartości.

Przykłady funkcji DayName
Przykład funkcji Definicja wyniku
Set DayNames='Mon;Tue;Wed;Thu;Fri;Sat;Sun'; To użycie funkcji DayNames definiuje nazwy dni w ich skróconej formie.
Set DayNames='M;Tu;W;Th;F;Sa;Su'; To użycie funkcji DayNames definiuje nazwy dni przy użyciu ich pierwszych liter.

Funkcja DayNames jest często używana w połączeniu z następującymi funkcjami:

Powiązane funkcje
Funkcja Interakcja
weekday — funkcja skryptu i funkcja wykresu Funkcja skryptu do zwracania DayNames jako wartości pola.
Date — funkcja skryptu i funkcja wykresu Funkcja skryptu zwracająca DayNames jako wartości pól.
LongDayNames Długie formy wartości DayNames.

Ustawienia regionalne

Jeżeli nie podano inaczej, w przykładach w tym temacie stosowany jest następujący format daty: MM/DD/RRRR. Format daty jest określony w instrukcji SET DateFormat w skrypcie ładowania danych. Domyślny format daty w Twoim systemie może być inny ze względu na ustawienia regionalne i inne czynniki. Formaty zastosowane w przykładach można zmienić, aby dostosować je do własnych wymagań. Zamiast tego można też zmienić formaty w skrypcie ładowania, aby pasowały do tych przykładów.

Domyślne ustawienia regionalne w aplikacjach są oparte na regionalnych ustawieniach systemu komputera lub serwera, na którym zainstalowano Qlik Sense. Jeśli serwer Qlik Sense, do którego uzyskujesz dostęp, jest ustawiony na Szwecję, Edytor ładowania danych użyje szwedzkich ustawień regionalnych dla dat, godziny i waluty. Te ustawienia regionalne nie są związane z językiem wyświetlanym w interfejsie użytkownika Qlik Sense. Interfejs Qlik Sense będzie wyświetlany w tym samym języku co używana przeglądarka.

Przykład 1 — Domyślne zmienne systemowe

Przykład 2 — Zmiana zmiennej systemowej

Przykład 3 — Funkcja daty

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!