Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Określenie zakresu agregacji

Istnieją zazwyczaj dwa czynniki, które łącznie określają, które rekordy mają definiować wartość agregacji w wyrażeniu. W przypadku wizualizacji są to:

  • Wartość wymiaru (agregacji w wyrażeniu wykresu)
  • Selekcje

Łącznie czynniki te określają zakres agregacji. Mogą zdarzyć się sytuacje, w których obliczenie ma ignorować daną selekcję lub dany wymiar. W przypadku funkcji wykresu można to osiągnąć przez zastosowanie kwalifikatora TOTAL i/lub analizy zestawów.

Agregacja: Metoda i opis
Metoda Opis
Kwalifikator TOTAL

Zastosowanie kwalifikatora total w ramach funkcji agregacji powoduje zignorowanie wartości wymiaru.

Agregacja taka zostanie wykonana dla wszystkich możliwych wartości pól.

Po kwalifikatorze TOTAL może następować lista zawierająca co najmniej jedną nazwę pola w nawiasach trójkątnych. Te nazwy pól powinny być podzbiorem zmiennych wymiaru wykresu. W tym przypadku obliczenie jest wykonywane z pominięciem wszystkich zmiennych wymiaru wykresu z wyjątkiem zmiennych z listy, tj. dla każdej kombinacji wartości pól dla pól wymiaru z listy jest zwracana jedna wartość. Lista może zawierać także pola, które aktualnie nie są wymiarem na wykresie. Jest to użyteczne w przypadku wymiarów grupowych, gdy pola wymiarów nie są niezmienne. Lista zawiera wszystkie zmienne z grupy, co powoduje, że funkcja działa w przypadku zmiany poziomu drążenia.

Analiza zestawów Zastosowanie analizy zestawów w ramach agregacji powoduje zastąpienie danej selekcji. Agregacja taka zostanie wykonana dla wszystkich wartości w podziale na wymiary.
Kwalifikator TOTAL i analiza zestawów

Zastosowanie kwalifikatora TOTAL i analizy zestawów w ramach agregacji powoduje zastąpienie danej selekcji i zignorowanie wymiarów.

Kwalifikator ALL

Zastosowanie kwalifikatora ALL w ramach agregacji powoduje zignorowanie danej selekcji i wymiarów. Aby wykonać podobną operację, należy skorzystać z instrukcji analizy zestawów {1} i kwalifikatora TOTAL :

=sum(All Sales)

=sum({1} Total Sales)

Przykład: Kwalifikator TOTAL

Na poniższym przykładzie przedstawiono sposób zastosowania kwalifikatora TOTAL w celu obliczenia udziału względnego. Przy założeniu, że wybrano kwartał Q2, zastosowanie kwalifikatora TOTAL pozwala na obliczenie sumy wszystkich wartości bez uwzględnienia wymiarów.

Przykład: Kwalifikator Total
Year Quarter Sum(Amount) Sum(TOTAL Amount) Sum(Amount)/Sum(TOTAL Amount)
    3000 3000 100%
2012 Q2 1700 3000 56,7%
2013 Q2 1300 3000 43,3%
WskazówkaAby pokazać te liczby jako procenty, w panelu właściwości — dla miary, którą chcesz pokazać jako wartość procentową — w obszarze Number formatting wybierz opcję Number, a w obszarze Formatting wybierz opcję Simple i jeden z formatów %.

Przykład: Analiza zestawów

Na poniższym przykładzie przedstawiono sposób zastosowania analizy zestawów w celu porównania zestawów danych przed dokonaniem jakiejkolwiek selekcji. Przy założeniu, że wybrano kwartał Q2, zastosowanie analizy zestawów z definicją zestawu {1} pozwala na obliczenie sumy wszystkich wartości bez uwzględnienia jakichkolwiek selekcji, ale w podziale na wymiary.

Przykład: Analiza zestawów
Year Quarter Sum(Amount) Sum({1} Amount) Sum(Amount)/Sum({1} Amount)
    3000 10800 27,8%
2012 Q1 0 1100 0%
2012 Q3 0 1400 0%
2012 Q4 0 1800 0%
2012 Q2 1700 1700 100%
2013 Q1 0 1000 0%
2013 Q3 0 1100 0%
2013 Q4 0 1400 0%
2013 Q2 1300 1300 100%

Przykład: Kwalifikator TOTAL i analiza zestawów

Na poniższym przykładzie przedstawiono sposób łącznego zastosowania analizy zestawów i kwalifikatora TOTAL w celu porównania zestawów danych przed dokonaniem jakichkolwiek selekcji i w ramach wszystkich wymiarów. Przy założeniu, że wybrano kwartał Q2, zastosowanie analizy zestawów z definicją zestawu {1} i kwalifikatora TOTAL pozwala na obliczenie sumy wszystkich wartości bez uwzględnienia jakichkolwiek selekcji i wymiarów.

Przykład: Kwalifikator TOTAL i analiza zestawów
Year Quarter Sum(Amount) Sum({1} TOTAL Amount) Sum(Amount)/Sum({1} TOTAL Amount)
    3000 10800 27,8%
2012 Q2 1700 10800 15,7%
2013 Q2 1300 10800 12%

Dane zastosowane w przykładach:

AggregationScope: LOAD * inline [ Year Quarter Amount 2012 Q1 1100 2012 Q2 1700 2012 Q3 1400 2012 Q4 1800 2013 Q1 1000 2013 Q2 1300 2013 Q3 1100 2013 Q4 1400] (delimiter is ' ');

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!