Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Wykres siatkowy

Wykres siatkowy (Wykres siatkowy) używa symboli o różnej wielkości posortowanych w siatce. Wykres siatkowy jest zawarty w pakiecie Visualization bundle.

W przypadku wykresów siatkowych wymagane są dwa wymiary i jedna miara. Wartości wymiarów są osiami x i y. Miara jest wskaźnikiem określającym rozmiar symbolu na każdym przecięciu.

Wykres siatkowy z okręgami. Kolor okręgu jest ustawiany według wymiaru (Quarter), a rozmiar okręgu jest określany na podstawie miary (Sum of Sales)

Grid chart showing different coloured circles. Colours represent quarter, size of circle represents sales.

Kiedy używać

Wykres siatkowy przydaje się, kiedy musisz szybko znaleźć wartości miar, które wyróżniają się na tle innych wartości. Na przykład: chcesz zobaczyć, które produkty sprzedają się dobrze w niektórych miesiącach, a słabo w innych.

Wykresy siatkowe nie działają dobrze, gdy miara ma:

 • Wiele zduplikowanych wartości.

 • Wartości, które są liczbowo zbliżone.

Tworzenie wykresu siatkowego

Na arkuszu, który edytujesz, możesz utworzyć wykres siatkowy.

Wykonaj następujące czynności:

 1. W panelu zasobów otwórz obszar Obiekty niestandardowe > Visualization bundle i przeciągnij do arkusza obiekt Grid chart.
 2. Kliknij przycisk Dodaj miarę, aby wybrać wartość osi x wykresu.

 3. Kliknij drugi przycisk Dodaj miarę, aby wybrać wartość osi y wykresu.

 4. Kliknij przycisk Dodaj miarę, aby wybrać ważoną miarę.

Zostanie wyświetlony wykres siatkowy z wybranymi wymiarami i miarami.

Sortowanie

Elementy wykresu siatkowego są automatycznie sortowane alfabetycznie lub numerycznie od najmniejszych do największych na osi x. Możesz zmienić kolejność sortowania dowolnej osi w panelu właściwości.

Wykonaj następujące czynności:

 1. Na panelu właściwości przejdź do obszaru Wygląd > Sortowanie.
 2. Kliknij wymiar.
 3. Przełącz opcję Sortowanie z Automatycznego na Niestandardowe.
 4. Możesz wybrać dowolną z tych opcji:
  • Sortuj wg wyrażenia: Rosnąco lub Malejąco.
  • Sortuj w kolejności liczbowej: Rosnąco lub Malejąco.
  • Sortuj alfabetycznie: Rosnąco lub Malejąco.

Zmiana wyglądu wykresu

Wygląd wykresu siatkowego można dostosować.

Wykres siatkowy z gwiazdkami. Kolor i rozmiar gwiazdek są ustawiane według miary (Gross Sales).

Grid chart with stars. Colour is set by measure to a gradient.

Dostosowywanie symboli

Kształt i rozmiar symboli można zmienić na karcie Wygląd > Prezentacja w panelu właściwości:

 • Użyj suwaka Rozmiar symbolu, aby zmienić rozmiar.

 • Użyj listy rozwijanej Symbol, aby zmienić typ symbolu.

Zmiana schematu kolorów

Schemat kolorów symboli można zmienić na karcie Kolory i legenda. Ustaw opcję Kolory na wartość Niestandardowe. Z listy rozwijanej wybierz:

 • Pojedynczy kolor: Wybrać można dowolny kolor.
 • Wg wymiarów: W obszarze Schemat kolorów możesz zmienić liczbę używanych kolorów.
 • Wg miar: W obszarze Schemat kolorów możesz zmienić gradient kolorów. Kliknij pole wyboru Odwróć kolory, aby odwrócić kolejność gradientu. Używane kolory zależą od kompozycji aplikacji.
 • Wg wyrażenia: Kod koloru może występować w wyrażeniu. Możesz też usunąć zaznaczenie pola wyboru Wyrażenie jest kodem koloru i zmienić gradient kolorów. Kliknij pole wyboru Odwróć kolory, aby odwrócić kolejność gradientu. Używane kolory zależą od kompozycji aplikacji.

Zmiana limitów zakresów

Możesz dostosować granice zakresów, jeżeli kolorujesz według miary lub wyrażenia. Pełny zakres jest określony wartością wymiarów. Na panelu właściwości wybierz opcje Wygląd > Kolory i legenda > Zakres:

 • Min.: Określa dolną granicę zakresu.
 • Maks.: Określa górną granicę zakresu.

Zmiana skali osi

Prezentację osi x i y możesz dostosować. Przejdź do pozycji Wygląd > Oś X: [wymiar] lub Wygląd > Oś Y: [wymiar] w panelu właściwości. Określić można następujące ustawienia:

 • Etykiety i tytuł:

 • Orientacja etykiety

 • Pozycja

 • Liczba wartości osi:

  • Autom.

  • Maks.

  • Niestandardowa

 • Pokaż linie siatki

Ograniczenia

Informacje dotyczące ograniczeń ogólnych zawiera temat Ograniczenia.

 • Ustawienie Liczba wartości osi panelu właściwości ma limit 55 na oś.

 • Czasami po ustawieniu limitów wymiarów na wykresie siatkowym etykiety wykresu niepoprawnie wyświetlają więcej elementów, niż jest to wymagane.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!