Przeskocz do zawartości głównej

Wykres rozkładu

NA TEJ STRONIE

POWIĄZANE MATERIAŁY EDUKACYJNE

Wykres rozkładu

Wykres rozkładu przydaje się do porównywania zakresu i rozkładu grup danych liczbowych. Dane są nanoszone jako punkty wartości wzdłuż osi.

Można wybrać wyświetlanie tylko punktów wartości, aby zobaczyć rozkład wartości, wyświetlanie pola obwiedni, aby zobaczyć zakres wartości, albo kombinację tych dwóch sposobów wyświetlania, co przedstawiono tutaj:

Distribution plot.

Kiedy używać

Wykres rozkładu przydaje się do porównywania zakresu i rozkładu grup danych liczbowych.

Zalety

Wykres rozkładu służy do wizualizacji rozkładu danych.

Wady

Wykres rozkładu nie nadaje się do szczegółowej analizy danych, ponieważ pokazuje jedynie sumaryczny rozkład wartości.

Tworzenie wykresu rozkładu

Na edytowanym arkuszu można utworzyć wykres rozkładu.

Wykres rozkładu wymaga użycia jednego lub dwóch wymiarów oraz jednej miary. Użycie jednego wymiaru spowoduje wygenerowanie wizualizacji z jedną linią. W przypadku użycia dwóch wymiarów będzie wyświetlana jedna linia dla każdej wartości w drugim — lub zewnętrznym — wymiarze.

  1. Z panelu zasobów przeciągnij pusty wykres rozkładu do arkusza.
  2. Dodaj pierwszy wymiar.

    Jest to wymiar wewnętrzny, który definiuje punkty wartości.

  3. Dodaj drugi wymiar.

    Jest to wymiar zewnętrzny, który definiuje grupy punktów wartości przedstawianych na osi wymiaru.

  4. Kliknij polecenie Dodaj miarę i utwórz miarę z pola.

Po utworzeniu wykresu rozkładu może być potrzebne dostosowanie jego wyglądu i innych ustawień w panelu właściwości.

Ograniczenia wyświetlania

Wyświetlanie dużych ilości danych na wykresie rozkładu

W przypadku wyświetlania dużych ilości danych na wykresie rozkładu wyświetla się komunikat o treści „Aktualnie przedstawiany jest ograniczony zestaw danych.” oznaczający, że nie wszystkie dane są wyświetlane.

  • Jeśli wykresie używa więcej niż jednego wymiaru, wówczas wyświetlanych jest 3000 punktów danych.