Przeskocz do zawartości głównej Skip to complementary content

Kontener

Kontener to obiekt, który umożliwia dodawanie wizualizacji na ograniczonej przestrzeni. Wizualizacje można też ukrywać bądź pokazywać wewnątrz kontenera na podstawie określonych warunków.

A container.

Kiedy używać

Kontener jest przydatny, gdy chcesz szybko przełączać różne wizualizacje na pulpicie nawigacyjnym z ograniczoną powierzchnią ekranu. Kontenera możesz też użyć, aby pokazywać różne wizualizacje w zależności od:

Tworzenie kontenera

Kontener możesz utworzyć w edytowanym arkuszu.

 1. Z panelu zasobów przeciągnij obiekt Container (Kontener) do arkusza.
 2. Kliknij opcję Add (Dodaj) w obszarze Content (Akcje) w panelu właściwości.
 3. Wybierz wizualizację główną w obszarze Master items lub utwórz nowa wizualizację w obszarze Charts.

  Alternatywnie: możesz dodać zawartość do kontenera, przeciągając dostępne wizualizacje z arkusza lub z obszaru Master items (Elementy główne) bezpośrednio na kontener.

 4. Przeciągnij wykresy w panelu właściwości, aby określić kolejność kart.

W efekcie powstał kontener z kartami, z których każda odpowiada jednej dodanej wizualizacji. Karty można przełączać, aby pokazywać różne wizualizacje.

Dodawanie warunków wyświetlania

Do utworzonych kart można dodać warunki określające, kiedy karty mają być wyświetlane.

 1. W obszarze Content (Zawartość) w panelu właściwości kliknij wykres, do którego chcesz dodać warunek wyświetlania.
 2. W obszarze Show condition (Pokaż warunek dla wykresu) dodaj warunek wyświetlania dla wykresu. Zwykle można użyć funkcji If().

  Zob. if — funkcja skryptu i funkcja wykresu.

 3. Dodaj inny warunek wyświetlania do innego wykresu.

  Wykresy będą teraz wyświetlane lub ukrywane w zależności od tego, czy będą spełnione dodane właśnie warunki. Jeśli warunek wykresu zwróci wartość True (prawda), wykres będzie wyświetlany, natomiast w przypadku wartości False (fałsz) wykres będzie ukryty.

Tworzenie zakładki z obiektem kontenera

Jeśli utworzysz zakładkę zawierającą obiekt kontenera z wyborami, pierwsza karta będzie domyślnie aktywna po wybraniu zakładki. Aby zapisać inną domyślną aktywną kartę kontenera, możesz włączyć ustawienie Zapisz układ podczas tworzenia zakładki, gdy ta karta jest otwarta. Jeśli ustawisz tę zakładkę jako domyślną, klikając prawym przyciskiem myszy i wybierając Ustaw jako zakładkę domyślną na liście zakładek, arkusz otworzy się z wyborami i kartą, które były aktywne podczas tworzenia zakładki.

 1. Kliknij Bookmark na pasku narzędzi.

 2. Kliknij opcję Utwórz nową zakładkę.

  W razie potrzeby zmień nazwę i opis.

 3. Jeśli chcesz, aby kartą aktywną była karta inna niż domyślna, włącz ustawienie Zapisz układ, kiedy ta karta jest otwarta.
 4. Kliknij przycisk Zapisz.

Ograniczenia wyświetlania

 • Nie można używać wizualizacji głównej mającej kontener wewnątrz innego kontenera.
 • Nie można dodać dwa razy tej samej wizualizacji głównej do kontenera.
 • Nie można utworzyć wykresu wewnątrz kontenera, upuszczając miary lub wymiary na kontener.