Przeskocz do zawartości głównej

Cofanie i ponowne wykonywanie akcji

NA TEJ STRONIE

Cofanie i ponowne wykonywanie akcji

Podczas edytowania w widoku arkusza lub widoku Narracje można cofać i ponawiać akcje, klikając odpowiednio przyciski Undo oraz Redo, lub używając skrótów klawiaturowych Ctrl + Z i Ctrl + Y.

W widoku arkusza

Podczas korzystania z widoku arkusza dziennik akcji jest czyszczony w momencie:

  • opuszczenia obecnego arkusza,
  • wprowadzenia dowolnej zmiany na panelu zasobów.

W widoku narracji

Podczas edytowania w widoku narracji dziennik akcji jest czyszczony w momencie:

  • opuszczenia widoku narracji,
  • przejścia w tryb odtwarzania narracji,
  • przejścia do widoku arkusza przez wybranie z menu skrótów polecenia Przejdź do źródła.
Ostrzeżenie: Akcje związane z efektami nie są dodawane do historii akcji. Jeśli został dodany efekt, kliknięcie przycisku Undo nie spowoduje jego usunięcia. (Usunięcie efektu jest możliwe z menu skrótów migawki).