Przeskocz do zawartości głównej

Kolejność czytania od prawej do lewej w aplikacji Qlik Sense

NA TEJ STRONIE

Kolejność czytania od prawej do lewej w aplikacji Qlik Sense

Kolejności czytania określa kierunek znaków w tekstowych i liczbowych ciągach znaków.

Domyślna kolejność czytania w aplikacji Qlik Sense to od lewej do prawej. Kolejność czytania można zmienić na od prawej do lewej w preferencjach aplikacji, na przykład w sytuacji, gdy dane lub etykiety są zapisane w języku, takim jak arabski lub hebrajski, w którym teksty są pisane od prawej do lewej strony.

Kolejność czytania wpływa na całą aplikację. Zmiana kolejności czytania jest możliwa w przypadku aplikacji nieopublikowanych.

Gdy kolejność czytania od prawej do lewej jest włączona w opcjach aplikacji, wówczas wpływ na aplikację jest następujący:

  • Wizualizacje są wyświetlane od prawej do lewej.

  • Teksty udostępniane przez użytkownika, na przykład tytuły arkuszy, będą zawsze wyrównane do prawej bez względu na język tekstu.

  • Kolejność czytania tekstu jest ustalana przez pierwszy w ciągu znak o wyraźnym kierunku:

    • Ciąg znaków, który zaczyna się od znaku o wyraźnym kierunku od prawej do lewej, będzie wyświetlany od prawej do lewej.
    • Ciąg znaków, który zaczyna się od znaku o wyraźnym kierunku od lewej do prawej, będzie wyświetlany od lewej do prawej.

  • To ustawienie nie wpływa na główny pasek narzędzi ani panele edycji. W przypadku tych obiektów język jest zależny od ustawienia w przeglądarce internetowej, w której uruchomiona jest aplikacja Qlik Sense. Więcej informacji można znaleźć w temacie Zmiana języka w Qlik Sense.

Wykres słupkowy z włączoną kolejnością czytania od prawej do lewej.

Bar chart with right-to-left reading order.

Uwaga: Kolejność czytania od prawej do lewej nie zmienia kolejności czytania miernika promieniowego, ponieważ na takie mierniki zawsze spoglądamy od lewej do prawej.

Aktywacja kolejności czytania od prawej do lewej

  1. W aplikacji niepublikowanej kliknij ikonę More, a następnie ikonę Settings, aby otworzyć opcje aplikacji.
  2. Po wybraniu poleceń Wygląd > Od prawej do lewej wybierz wartość Wł. lub Wył.
Uwaga: Jeśli wizualizacja jest udostępniana przy użyciu wykresów Qlik Sense, wówczas zmiana kolejności czytania w aplikacji wpłynie także na kolejność czytania w wykresie udostępnianym. Więcej informacji zawiera temat Kolejność czytania jest niepoprawna w moim udostępnianym wykresie.