Przeskocz do zawartości głównej

SubStringCount — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Funkcja SubStringCount() zwraca liczbę wystąpień określonego fragmentu tekstu w tekście ciągu wejściowego. W przypadku braku dopasowań zwracane jest 0.

Syntax:  

SubStringCount(text, sub_string)

Return data type: liczba całkowita

Arguments:  

Argument Opis
text Pierwotny ciąg znaków.
sub_string Ciąg znaków, który może występować co najmniej raz w tekście text wejściowego ciągu znaków.