Przeskocz do zawartości głównej Skip to complementary content

CHIINV — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Funkcja CHIINV() zwraca odwrotność jednostronnego prawdopodobieństwa rozkładu chi2.chi2

Syntax:  

CHIINV(prob, degrees_freedom)

Return data type: liczba

Arguments:  

Argumenty
Argument Opis
prob Prawdopodobieństwo powiązane z rozkładem chi2. Musi być liczbą z zakresu od 0 do 1.
degrees_freedom Liczba całkowita określająca liczbę stopni swobody.

Ta funkcja jest powiązana z funkcją CHIDIST w następujący sposób:
If prob = CHIDIST(value,df), then CHIINV(prob, df) = value

Limitations:  

Wszystkie argumenty muszą być liczbowe — w przeciwnym wypadku zwracana jest wartość NULL.