Przeskocz do zawartości głównej

Execute

Instrukcja Execute służy do uruchamiania innych programów w czasie, gdy aplikacja Qlik Sense ładuje dane. Na przykład w celu wykonania niezbędnych przekształceń.

InformacjaTa instrukcja nie jest obsługiwana w trybie standardowym. Zob. Ograniczenie dostępu do systemu plików

Syntax:  

execute commandline

Arguments:  

Argumenty
Argument Opis
commandline

Tekst, który może zostać zinterpretowany przez system operacyjny jako linia poleceń. Możesz utworzyć odwołanie do bezwzględnej ścieżki do pliku albo do ścieżki lib:// folderu.

Jeśli wymagane jest użycie instrukcji Execute, wówczas muszą być spełnione następujące warunki:

 • Należy uruchomić program w trybie zgodności (dotyczy programu Qlik Sense oraz programu Qlik Sense Desktop).
 • Dla parametru OverrideScriptSecurity należy ustawić wartość 1 w pliku Settings.ini (dotyczy programu Qlik Sense).

  Plik Settings.ini znajduje się w folderze C:\ProgramData\Qlik\Sense\Engine\ i zwykle jest plikiem pustym.

OstrzeżenieJeśli ustawisz parametr OverrideScriptSecurity w celu włączenia instrukcji Execute, wówczas każdy użytkownik będzie mógł uruchamiać pliki na serwerze. Na przykład użytkownik może dołączyć plik wykonywalny do aplikacji, a następnie wykonać w plik w skrypcie ładowania danych.
 1. Utwórz kopię pliku Settings.ini i otwórz ją w edytorze tekstu.
 2. Upewnij się, że pierwszy wiersz pliku zawiera [Settings 7].

 3. Wstaw nowy wiersz i napisz OverrideScriptSecurity=1.
 4. Wstaw pusty wiersz na końcu pliku.

 5. Zapisz plik.
 6. Zastąp plik Settings.ini plikiem, który właśnie został zmieniony.
 7. Ponownie uruchom program Qlik Sense Engine Service (QES).
InformacjaJeśli program Qlik Sense działa jako usługa, wówczas niektóre polecenia mogą działać niezgodnie z oczekiwaniami.

Example:  

Execute C:\Program Files\Office12\Excel.exe;

Execute lib://win\notepad.exe // win is a folder connection referring to c:\windows