Przeskocz do zawartości głównej Skip to complementary content

First

Prefiks First w instrukcji LOAD lub SELECT (SQL) służy do ładowania z tabeli źródła danych ustalonej maksymalnej liczby rekordów.

Syntax:  

First n ( loadstatement | selectstatement )

Arguments:  

Argumenty
Argument Opis
n

Dowolne wyrażenie, którego wynik oceny jest liczbą całkowitą wskazującą maksymalną liczbę rekordów do odczytania.

Wartości n mogą być ujęte w nawiasy (n), ale nie jest to konieczne.

Examples:  

First 10 LOAD * from abc.csv;

First (1) SQL SELECT * from Orders;

Dowiedz się więcej