Przeskocz do zawartości głównej

Add

Do dowolnej instrukcji LOAD lub SELECT w skrypcie można dodać prefiks Add, aby określić, że powinna ona dodawać rekordy do innej tabeli. Określa on również, że ta instrukcja powinna być uruchamiana podczas częściowego ładowania. Prefiksu Add można też użyć w instrukcji Map.

InformacjaCzęściowe ładowanie jest obsługiwane przy użyciu Qlik Engine JSON API albo przycisku Ładuj. Więcej informacji na temat przycisku Ładuj zawiera temat Przycisk.

Syntax:  

Add [only] [Concatenate[(tablename)]] (loadstatement | selectstatement)


Add [only] mapstatement

 

Podczas normalnego (nie częściowego) ładowania konstrukcja Add LOAD będzie działać jako normalna instrukcja LOAD. Rekordy zostaną wygenerowane i zapisane w tabeli.

Jeśli będzie używany prefiks Concatenate lub jeśli będzie istnieć tabela z tym samym zestawem pól, rekordy zostaną dołączone do odpowiedniej istniejącej tabeli. W przeciwnym razie konstrukcja Add LOAD utworzy nową tabelę.

Częściowe ładowanie da takie same rezultaty. Jedyna różnica polega na tym, że konstrukcja Add LOAD nigdy nie utworzy nowej tabeli. Zawsze istnieje odpowiednia tabela z poprzedniego wykonania skryptu, do której należy dołączyć rekordy.

Nie jest wykonywane sprawdzanie duplikatów. W związku z tym instrukcja z prefiksem Add zazwyczaj zawiera kwalifikator distinct lub klauzulę where eliminującą duplikaty.

W przypadku instrukcjiAdd Map...Using mapowanie jest przeprowadzane również podczas częściowego wykonywania skryptu.

Arguments:  

Argumenty
Argument Opisu
only Opcjonalny kwalifikator wskazujący, że instrukcja ma być wykonywana tylko podczas częściowego ładowania. Należy go pominąć podczas normalnych (nie częściowych) ładowań.